Björn Falkevall. Foto: Jessica Stene
Björn Falkevall.
Foto: Jessica Stene

Jag arbetar som lärare i första hand med inriktning på ämnesdidaktik i religionskunskapsämnet. Jag undervisar i ämnesdidaktiska kurser och gör treapartssamtal i samband med dem. Jag handleder och examinerar självständiga arbeten och undervisar även i andra kurser.

Mitt eget forsknings- och utvecklingsintresse är även det religionskunskapens didaktik – främst inriktningen på praktiken som källa för utvecklingen av lärares praktiska kunskap. Inom det området har jag nyligen publicerat en bok med titeln ”Att undervisa i religionskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion”, och arbetar med en artikel som ska förtydliga de tankar om praktisk lärarkunskap som de ämnesdidaktiska kurserna bygger på.

I samverkan med Professor Lars Naeslund (SU) och Professor Peder Thalén (Högskolan i Gävle) försöker jag få igång ett projekt om det s.k. nya centrala innehållet ”Religion och vetenskap” i Lgy 11.