Profiles

Cecilia Wadensjö

Professor med inriktning på tolkning och översättning

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 47 26
E-post cecilia.wadensjo@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 548
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsintressen

 • Interaktion i tolkade samtal; tolk-medierad interaktion i rättsliga sammanhang, inom vård och omsorg, i radio och television.
 • Tolkning som profession och tolkning som professionella verksamheter
 • Testning och bedömning av tolkkompetens, tolkutbildning och tolklärarutbildning
 • Tolkning som spontana aktiviteter i flerspråkiga sammanhang.

 

Forskningsprojekt

För närvarande är jag engagerad i ett forskningsprojekt som handlar om villkoren för dem som vårdas och för vårdpersonal inom dagens flerspråkiga, svenska äldreomsorg.

Nyligen avslutade jag ett projekt om kriterier och system för bedömning av kunskap och kompetens för tolkar verksamma inom rättsväsendet. Projektet – QUALITAS – hade sin grund i EU-direktivet 2010/64/EU, 2010, om rätten till tolkning och översättning i brottmål och koordinerades av universitetet i Alicante. Webbsida: http://www.qualitas-project.eu

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Elisabet Tiselius, Cecilia Wadensjö. Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar, 31-48

  I denna artikel beskriver vi våra erfarenheter av antagningsprov på Tolk- och översättarinstitutet under de senaste åren, d.v.s. från institutets tid som fullt integrerad del av Stockholms universitet. För den svenska högskolan generellt och även för varje högskola separat, gäller särskilda bestämmelser om antagningsprov. Artikeln redogör för hur det nuvarande antagningsprovet är utformat, vilka förmågor det avser att testa och på vilka sätt. Antagningsprov till tolkutbildningar är vanligt förekommande, men eftersom tolkning är en komplex praktik, som kan bedömas på olika sätt och som alltid involverar minst två språk, är frågor om bedömningskriterier och betygsnivåer ofta föremål för diskussion. En viktig lärdom som vi dragit hittills är att diskussioner av detta slag bör främjas. För att etablera samsyn mellan bedömare i antagningsprov är det viktigt att skapa forum för diskussioner. 

 • 2016. Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö, Mats Andrén.

  Vad är syntolkning? Varför är det viktigt med syntolkning? Vad görs för att utveckla syntolkning i Sverige idag? Vad betyder tillgång till syntolkning för personer med blindhet och synnedsättning? Vad kan forskning inom olika områden bidra med för att utveckla syntolkning? Vad kan syntolkning lära oss om mänskligt tänkande, varseblivning och berättande?

  Syntolkning är ett fenomen som har växt i omfattning de senaste åren och berör en stor del av landets befolkning, men är ändå ganska okänt för en bredare allmänhet. Bidragen i denna bok vill förändra detta. Här skriver forskare, utbildare, personer med synnedsättning och blindhet, praktiskt verksamma syntolkar och myndighetsrepresentanter om syntolkning utifrån sina olika perspektiv. Syntolkning är en fråga för kognitionsforskare: Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga, alltså skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? Vilka samband finns mellan språk, tänkande och berättande? Syntolkning är en fråga för översättningsvetenskapen: Hur kan man med ord förmedla kommunikation som sker med bilder, gester, minspel, rörelse och ljus? Syntolkning är en fråga om kvalité: Hur tycker brukare av syntolkningstjänster att dessa kan förbättras? Vilken utbildning finns för den som vill utbilda sig i syntolkning? Vilka erfarenheter finns från andra länder?

  Boken är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Den vill inspirera till forskning, debatt och utveckling av syntolkning och vänder sig, förutom till forskare, syntolkar, utbildare och syntolksbrukare, även till arrangörer av evenemang, statliga myndigheter och intresseorganisationer, samt till alla med intresse för frågor om tillgänglighet.

  Bokens redaktörer är Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Stockholms universitet och Mats Andrén, FD i lingvistik, verksam vid Linköpings universitet. Boken sampubliceras av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

 • 2016. Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö. Syntolkning – forskning och praktik, 13-15
 • 2016. Cecilia Wadensjö.
Visa alla publikationer av Cecilia Wadensjö vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 7 juli 2017

Bokmärk och dela Tipsa