Profiles

Johanna Mesch

Johanna Mesch

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post johanna.mesch@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 351
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Docent, ämnesföreträdare för Avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Presentation på teckenspråk
Presentation på svenskt teckenspråk

Undervisning

 
VT 2017:
 • LIT220 Teckenspråk II, Analys av teckenspråkstexter II, 7,5 hp
 • LITN21 Teckenspråk som nybörjarspråk II, Taktilt teckenspråk, 5 hp
 • LITFL1 Fortbildning i teckenspråk för lärare, Teckenspråksgrammatik och teckenstruktur, 7,5 hp
Dessutom handledning av uppsatsarbeten
 

Forskning

Min expertis inom taktil teckenspråkskommunikation har varit efterfrågad i flera år, efter min doktorsavhandling Teckenspråk i taktil form – turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk (1998). Jag har haft ett övergripande ansvar för ett treårigt projekt Korpus för det svenska teckenspråket under åren 2009-2011, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Nu är jag involverad i ett treårigt RJ-projekt Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk under åren 2017-2019, tillsammans med Krister Schönström. Jag är också med i det nationella Swe-Clarin-projektet.

 

Aktuella forskningsprojekt:

 • Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk, RJ-projektet 
 • Syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen (inom projektet Swe-Clarin https://sweclarin.se/swe/centrum/stockholm)
 • Korpusbaserade studier, bland annat uppbackning
 • Gemensamt teckenrum i taktilt samtal mellan två personer med dövblindhet
 • Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk
 • Towards the investigation of rhythm in the sentences of Finnish and Swedish Sign Language

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Tommi Jantunen (et al.). The Proceedings of Speech Prosody 8, 850-853

  This paper investigates, with the help of computer-vision technology,the similarities and differences in the rhythm of themovements of the head in sentences in Finnish (FinSL) andSwedish Sign Language (SSL). The results show that themovement of the head in the two languages is often very similar:in both languages, the instances when the movement of thehead changes direction were distributed similarly with regardto clause-boundaries, and the contours of the roll (tilting-like)motion of the head during the sentences were similar. Concerningdifferences, direction changes were found to be usedmore effectively in the marking of clause-boundaries in FinSL,and in SSL the head moved nearly twice as fast as in FinSL. However, the small amount of data means that the results canbe considered to be only preliminary. The paper indicates theroll angle of the head as a domain for further work on head related rhythm.

 • Johanna Mesch. The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, 820-821
 • Krister Schönström (et al.).
Visa alla publikationer av Johanna Mesch vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa