Hellberg, Staffan

Staffan Hellberg

Professor emeritus, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Textanalys, pragmatik, semantik, syntax, morfologi, fonologi.

Omslag Sjutton studier. Illustration geometriska figurer i brunt/svart/vitt, av Karin Hedbrant

Ny bok: Sjutton studier. Valda artiklar om fonologi, grammatik, semantik, text och språkhistoria

Staffan Hellberg var professor i nordiska språk vid Stockholms universitet från 1987 till 2009. Han är en av huvudförfattarna till Svenska Akademiens grammatik och fortfarande verksam forskare. I denna bok finns ett urval ur hans vetenskapliga produktion under ett långt forskarliv, alltifrån en diskussion om stavning som lingvistiskt problem från 1975 till en studie av medeltidsskalden Sigvat från 2010.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Samarbete

  • Centrum för metriska studier, internordiskt nätverk för metrikforskning.

Professor emeritus

Staffan Hellberg

Staffan Hellberg. Foto: Johan Asplund

Rum: D 671
Telefon: 08-16 25 43
Fax: 08-15 85 33
E-post: staffan.hellberg@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/hellberg_staffan

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.