För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen.

Masteruppsatser

2019

 • “The Kingdom of Saudi Arabia Sends its Condolences” Rhetorical criticism of Saudi Arabian governmental authorities’ social media responses to foreign acts of terror and violence.

 • Girls in wedding dress: A study of early marriages among Syrian refugees in Lebanon 

2018

 • Mitlī Mitlak: Queer self-representation and identity negotiation in MENA zines
 • Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran
 • Turkish Civil Society Organisations and Their Interactions with Foreign Consulate and Embassy Funders 

 • WE ARE NOT GOING ANYWHERE: An ethnographical study of (im)mobility in Jordan

 • A Peace Work: Swedish involvement in the Mosul-question 1924-1925

 • Gender in displacement - a phenomenological study of a Syrian refugee experience in Sweden from a gender perspective

2017

 • The Middle East: Towards Competitive Multipolarity. Power Relations & Security Complex

 • City Margins and Exclusionary Space in Contemporary Egypt: An Urban Ethnography of a Syrian Refugee Community in a Remote Low-Income Cairo Neighborhood

2016

 • The Journey of ʾIbn ʿAbid al-Fāsī (d. 1048/1638): A Study of Ṣūfī Elements, Riḥla Legacy, and Narrative

 • Islamic Resistance in the Levant: Ḥizb Allāh’s Ideology and Actions in Syria

2015

 • The Islamic State: Ideology, Institutions and Interests
 • Sufiland - Everyday life with the living dead in Upper Egypt
 • Miṣr al-Qawiya: A party within the post-Islamist current

2013

 • The Political Ideology of Muhammad Shirazi: At the Crossroads of Authoritarianism and Democracy

Magisteruppsatser

2013

 • Litterära sjukdomsberättelser från Mellanöstern: Tid och rum som organiserande princip 

2012

 • Ett gemensamt samhälle eller ett liv vid sidan av varandra? - En antropologisk studie av livet i södra Libanon

2010

 • A PALACE OF JUSTICE? A study of the Supreme State Security Court in Syria
 • I vilken grad förändrades de officiella intäkterna från yemenitiska gästarbetares remissor efter utvisningen från Saudiarabien i samband med Gulfkriget 1990-1991? En studie i det samtida arbetskraftsberoendet mellan Yemen och Saudiarabien

2008

 • The Swedish mother tongue tuition: The representation of fundamental values in Arabic textbooks

2007

 • Nadrat al-Afaq fi jaza'ir al-Waqwaq - At the border of knowledge in classical Arabic literature


Kandidatuppsatser

2019

 • Mubarak and the Third Estate - a CDA analysis of al-yawm al-sābiʿ coverage of Mubarak during the Egyptian uprisings

 • Diskussionen i Libanon om återvändandet av syriska flyktingar – En kritisk diskursanalys av Al-Manars webbplats

 • ”If you have a language, you have a people and an identity” A qualitative study on the Syrian Syriacs viewpoint of their identity related to the Syriac language

 • Frames of Khashoggi -Den saudiska tidningen Okaz porträtterande av Fallet Jamal Khashoggi

 • “The ground is fertile and ready for change”  A Critical Discourse Analysis on the construction of female identities in Sayidaty Magazine in the light of societal changes in Saudi Arabia

 • Diskussionen i Libanon om återvändandet av syriska flyktingar: En kritisk diskursanalys av Al-Manars webbplats

 • Gendered Language Patterns and the Quest for Independence: A Critical Discourse Analysis of the Portrayal of Ahed Tamimi in Palestinian media

 • Islamiska staten: Framställning av Islamiska staten i dagstidningar

 • Hur framställs Syrienkonflikten i Aftonbladet

 

2018

 • Suicid och dess avspegling i saudisk statistik- och medierapportering 
 • The 2017-2018 Iran Protests in Saudi Media: A Frame Analysis of Al-Sharq al-Awsat
 • Skolverkets översättningar: En kvalitativ analys av fem översatta broschyrer från svenska till arabiska 
 • E-health in Khartoum: Viewpoints from University Students
 • Terrorister, Befriare och Bedragare En kritisk diskursanalys om hur PYD, Turkiet och USA konstrueras i turkisk media

 • Arabiska barnböcker som en del i egyptiska barns fostran?!

 • En argumentationsanalys av Hosni Mubaraks sista tal som president

 • Adūnīs’ Beginnings of the Body in Arabic and English: A Contrastive Analysis

 • En idéanalys om Lifos landinformationsrapporter om Syrien, och den alternativa skyddsstatusförklaringen

 • ETNISK -OCH RELIGIÖS DISKRIMINERING: En kvalitativ studie om fem muslimska kvinnors upplevelser av diskriminering i Luleå.

2017

 • The Muslim Community. En kvalitativ studie om unga människors identitetsskapande på YouTube
 • The appeal of The Islamic State of Iraq and Syria: A rhetorical analysis of ISIS propaganda video
 • The use of YouTube in Morocco as an instrument of social critique and opposition. Three cases: Richard Azzouz, Hamid El Mahdaouy, Najib El Mokhatri
 • Why do Swedish companies establish in Dubai’s business hub? An interview study that examines Swedish companies’ perception of Dubai as a business hub
 • Svenska tryckpressens redogörelse av terrorattackerna i Paris november 2015 - Mediernas roll och språkets makt
 • Klädd, förklädd eller oklädd. Skepnad och transformationer i Saᵋadallāh Wannūs dramatik
 • Heder ur ett kvinnligt perspektiv En kvalitativ studie med fokus på fem kvinnor med rötter från Mellanöstern i Sverige

 • Swedish companies and the prerequisites of why they chose to establish themselves in Dubai's business hub; An interview  study that examines Swedish companies’ perception of Dubai as a business hub

 • PRIVATA SÄKERHETSFIRMOR I FORSKNING OCH MEDIA - Vilka problem ser media i Afghanistan och Irak?

2016

 • Fenomenet Umm Kulthūm - Rösten som aldrig tystnar
 • Pacifying the Passive: A contrastive study of the use of the passive in Naguib Mahfouz’s al-Ṯulāṯiya and its Swedish translation
 • Objective bias: A qualitative analysis of the representation of homosexuality in the online Tunisian publication Business News
 • Nya krig och Daish: En teoriprövande studie
 • Ambivalens i kurdisk nationalistisk diskurs: En studie om Republiken Kurdistan i Iran, 1941-1946

2015

 • Spotlight on Islamophobia and anti-Semitism in Arabic web-based press in Sweden Sveriges Radio and al-Kompis
 • Adopting IT terminology in Standard Arabic: Lexical borrowing or Neologism? An etymological analysis of Arabic IT terminalogy chosen from journal luġat alʿaṣr
 • Hur uppfattar andra generationens arabisktalande deras språkliga situation? En sociolingvistisk studie om arabisktalande i Sverige.
 • Den förledda och förlorade ungdomen - Den unga generationen porträtterade i franskspråkiga Algeriska noveller under inbördeskriget
 • Självständighet eller självstyre?  Det kurdiska dilemmat i Irak. En fallstudie om Massoud Barzanis ändrade politiska målsättningar och inställning i frågan om självständighet i Irak för åren mellan 2012-2015
 • The Experience of Relocating to Sweden as a Doctor from the Middle East or North Africa for Specialist Education and Training Analyzed through the SWOT-model
 • Media, Military and Masculinity: A semiotic analysis of men, masculinities and the military in Egyptian online press

2014

 • Kuppledare eller legitim president. I vilken roll porträtteras Sisi i al-Jazira respektive al- Arabiya efter presidentvalet i Egypten
 • Sydjemenfrågans legitimitet. En argumentationsanalys
 • En domares dialog med den poetiska traditionen i قف بالركابﺏ Qif bi-al-rikāb - En filologisk närläsning av al-Qāḍī ʿIyāḍs (1083-1149) panegyriska dikt
 • Egyptian Copts’ Experience Of Integration In Sweden: A Qualitative Study
 • A semiotic analysis of five Saudi newspaper articles on the driving ban imposed on women in the Kingdom
 • National Media’s Use Of Propaganda, Agenda Setting And Persuasion To Influence Its Readers. A focus on Syrian Arab News Agency (SANA), online Newspaper and how it portrays President Bashar Al-Assad of Syria and his regime, in comparison to the opposition.
 • Strength from within. A case study of three Community Based Organizations for women in Amman.
 • Postrevolutionära Tunisien - vid ett vägskäl. Vilken väg tar jämställdheten? En argumentationsanalys av jämställdhetsdebatten under uppbyggandet av den nya konstitutionen.
 • Comparison of the mental health infrastructure in Oman and Germany from 2005 to 2012.

2013

 • ʿUlamāʾ och Politisk Opposition - Sheikh Muḥammad al-Yaʿqūbī och den arabiska våren i Syrien
 • The Libyan press in transition - A discourse analysis of a Libyan newspaper in 2012 

 • “Go vote for this man and go home” En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag
 • Bilden av kvinnan i الصباح ”al- ṣabāḥ”, en tunisisk dagstidning

 • A choice between two evils - Mythical representation of the Egyptian presidential candidates in Swedish media

 • "It is not a revolution because we need to revolutionize our minds". A study of 17 men´s views on gender equality in post revolutionary Egypt.
 • Assessing Business Culture, Leadership and Organisational Values in Egypt

2012

 • Al-Watan före och efter den 15 mars - En diskursanalys av en syrisk tidnings syn på upproren i Egypten och Syrien
 • Demokrati i Guds namn? - En innehållsanalys av Frihets- och Rättvisepartiets partiprogram
 • Populistisk salafism - En innehållslig idéanalys av det politiska uttrycket hos det salafistiska partiet Hizb al-Nur i Egypten
 • In Search of a Lost Paradigm - A case study approach to retracing traditionalist influence in the fatwas of Ali Goma, Grand Mufti of Egypt
 • En annan framtid - En queerteoretisk analys av genuskonstruktion och subversivitet i Leila Khaleds självbiografi
 • Västsaharakonflikten i svensk media - En analys av ett urval artiklar i DN och Svd
 • Democratic Control of the Military in Turkey - The Justice and Development Party and objective civilian control

2011

 • Den sanna kallelsen till Islam - Förkunnelsens innehåll och syfte enligt organisationen rābiṭat 'al-'ālam 'al-'islāmī (The Muslim World League)
 • ʾIbāḍī-islam i mötet med moderniseringen. En kvalitativ innehållsanalys av hur ʾibāḍī-islam beskrivs på webbplatsen istiqama.net
 • Om klassrelationer i Qā‛ al-Madīna av Yūsuf Idrīs – narrativa och ideologiska synpunkter.
 • Mänskliga Rättigheter som politiskt redskap. Intryck från det jordanska Muslimska Brödraskapets hemsida

2010

 • A Yemen Besieged: What was the Yemeni public response to the Saudi invasion?
 • Vilken sjuklighet hanteras inom Zārkulten i norra Egypten? En analys av de besattas berättelser

2009

 • Marknad på Marginalen - En studie om den palestinska livsmedelsbranschen i östra Jerusalem
 • Narratives of Lesbian Existence in Egypt – Coming to Terms with Identities
 • Äktenskap inom samma sekt – Ett drusiskt dilemma

 • “Den Breda Vägen” - En studie av faktorerna bakom islamistiskt våld under 70-, 80- och 90-talet i Egypten

 • Den evangelikala faktorn i amerikansk Mellanösternpolitik
 • Finns förutsättningarna för etablerandet av en kurdisk stat i Irak?
 • Terrorbekämpningens Midas-fenomen och passiviserande effekter - Resultat av en studie bland människor i Sverige med engagemang i Somalia, utifrån effekterna av svenska åtgärder för att bekämpa misstänkt terrorism (i andra länder) och dessa åtgärders överensstämmelse med målen för den svenska utvecklingspolitiken i MENA och annorstädes
 • Hur påverkar den marockanska regimens sharifiska legitimering och den algeriska regimens roll som anti-kolonial beskyddare deras syn på ockupationen av Västsahara? - En undersökning av rapporteringen om Västsaharakonflikten i marockanska al-Alam och algeriska El-Khabar

2008

 • Demokrati i Kuwait - En jämförelse mellan den officiella och inofficiella
  bilden av demokrati i Kuwait.

2007

 • Bestämdhet i arabiska jämfört med i svenska

2006

 • Bilden av kvinnan i Kuwait Times och Gulf News
 • Den jordanska ekvationen - Islamister och kungahuset på väg mot demokrati?