Börja forska

Är du intresserad av barn och unga? Är du nyfiken och vill göra skillnad i människors liv? Vill du bidra till kunskapsutvecklingen inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsområdet? Då kan en utbildning på forskarnivå vara något för dig.

 

Forska i barn- och undomsvetenskap eller förskoledidaktik

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder ständigt till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen.

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen. 

Forskarutbildning är för dig som vill få kunskaper och färdigheter för att själv kunna bedriva forskning. Hos oss kan du läsa forskarutbildning inom ämnena
barn- och ungdomsvetenskap eller förskoledidaktik.

 

Utbildning på forskarnivå

 

Möt våra doktorander

Här kan du läsa intervjuer med våra doktorander inom våra olika forskarämnen barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Noor Nassef forskar inom barn- och ungdomsvetenskap

- Något som jag kommit till insikt sedan jag började doktorera är vikten av att låta ens egna kontaktnät växa fram.

Josefin Forsberg Koel forskar inom förskoledidaktik

- Go for it! Försök hitta ett forskningsområde som engagerar dig och som känns viktigt. 

Moa Rosenquist af Åkershult forskar inom förskoledidaktik

-  Jag vill undersöka hur det hälsofrämjande arbetet sett ut i förskolan historiskt fram till idag. 

Rasmus Kyllönen forskar inom barn- och ungdomsvetenskap

- Jag hoppas kunna kasta ljus på fenomenet nyhetsjournalistik för barn, kanske till och med över landsgränserna.

Erik Tahlén Andersson forskar inom förskoledidaktik

- Jag vill utforska barns upplevda gränser mellan människor och naturen, vilka är vi i förhållande till de djur, insekter och växter vi delar vardagen med.

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet i institutionens forskarutbildning kontakta studierektor för forskarutbildning. 

Om du har frågor om anmälan till kurser på forskarnivå kontakta utbildningsadministratör för forskarutbildningen.

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Studierektor för forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
På denna sida