Rasmus Kyllönen ny doktorand vid BUV

Rasmus forskar om nyhetsjournalistik inom barn- och ungdomsvetenskap.

Berätta lite om dig själv?

Rasmus Kyllönen

-  Min bakgrund är inom nyhetsjournalistik. Jag tog kandidatexamen i journalistik från Helsingfors universitet och har arbetat länge på finlandssvenska medier med inriktning i visuell journalistik och infografik. Efter tiden som journalist fick jag inblick i läraryrket då jag började jobba som lärare i media i en yrkesskola. Det var när jag arbetade som lärare som mitt intresse för barn och unga väcktes. Att jobba som lärare var mycket ansvarsfullt men samtidigt kändes det som ett privilegium att kunna vara så nära ungdomarna och få inblick i deras värld. Det ledde intuitivt till att jag ville fortsätta med att utforska det som fanns inom fältet om barn.


Vad kommer din forskning att handla om?

-  Jag forskar inom barn- och ungdomsvetenskap. Det kommer att handla om nyheter och om hur nyheter skapas så att barn kan komma till tals. Hur kan barn influera produktionen? Men även vad nyheterna som riktar sig mot barn och unga handlar om egentligen. Journalister i Finland som jag intervjuat anser att det är viktigt att barn kan ta del av journalistik som är tryggt och sanningsenligt, vilket ställer krav på journalisten. De behöver arbeta med en typ av skyddsfaktor och inte beskriva för mycket eller för grovt om det handlar om exempelvis katastrofer. Statliga medier som SVT och Lilla aktuellt i synnerhet har en viktig position gentemot barn.


Vad är din egen bakgrund och ingång till ämnet?

-  Efter arbetet som lärare gick jag tillbaka till studier och tog magisterexamen i journalistik och kommunikation. Jag hade inte läst sociologi innan men gäckades av hur journalister som skapade innehåll för barn tänkte om barn och hur det styrde innehållet. Därför blev barndomssociologiska perspektiv så centrala för min avhandling. Det var katalysatorn för mig.

-  Min magisteruppsats var specifikt kopplat till nyheter för barn (klicka här om du vill läsa mer om uppsatsen) och jag vill röra mig vidare inom det fältet. Jag tycker att detta är ett spännande fält. Lilla aktuellt till exempel har en lång tradition som nyhetskanal för barn i Sverige. I andra nordiska länder finns det andra typer av nyhetsprodukter, både äldre och nyare. Man har förstått att det finns en potentiell grupp av konsumenter bland barn som vill ta del av journalistiken.


Hur kom det sig att du valde just detta område?

-  Det är svårt att sätta fingret på det, eftersom många förlopp sker organiskt i livet. Men åtminstone var min tid som lärare formativ, då jag upptäckte vilken värld barn och ungdomar lever i. När vi talar om nyheter för barn ser vi många syften med dem. Barnen är till exempel på Tiktok och tar del av information som inte är sann. Därför finns det många ändamål med nyheterna. Jag vill också få in det sociala i min forskning och vill därför gärna forska med barn.


Vad ser du mest framemot inför din tid som doktorand?

-  För det första vill jag bekanta mig med det svenska mediefältet och lära mig om bilden jag har stämmer överens med hur det verkligen är, jag har ju trots allt ett utifrån-perspektiv då jag kommer från Finland. Jag ser framemot att just kunna var ute på fältet men det kommer att ta tid innan det sker. Samtidigt behöver jag lära mig hur man gör på detta universitet, då jag är ny här. Det känns spännande och roligt att vi ges möjlighet att läsa kurser och lära känna kollegorna och forskningsfältet till att börja med.


Vad hoppas du kunna bidra med din forskning?

-  Jag hoppas min forskning kan komma med ett bidrag i diskussionen om nyhetsmiljön för barn. Jag jobbar i barnets tjänst. Samtidigt kan det vara svårt att bygga bryggor mellan praxis och teori. Hur kan forskning tillämpas på ett bra sätt?

Jag hoppas kunna kasta ljus på fenomenet nyhetsjournalistik för barn, kanske till och med över landsgränserna

-  Frågor som "Hur får barn plats i samhället?" Jag hoppas kunna inspirera andra och att barns röster kan komma till tals. Jag vill göra en poäng av att inte bara berätta nyheter utifrån vuxnas perspektiv utan också från barns perspektiv. Det känns viktigt att lyfta fram aspekten att definitionen för nyheter för barn har andra kriterier än nyheter för vuxna.


Sist men inte minst, vad gör du på fritiden?

-  Just nu har jag fullt upp med att lära känna min nya hemstad. Jag flyttade hit från Finland i slutet av sommaren. Jag ser på staden med andra ögon när jag bor här, de kända gator och sevärdheter jag besökte som turist har en annan betydelse för mig nu. Just nu är jag ute efter att hitta en bra simhall.  

Läs mer om Rasmus Kyllönen.

På denna sida