Bli fadder till en inresande lärarstudent.
Fortsatt webbaserad undervisning under vår- och sommartermin.
om du vill pröva på att bli lärare i fritishem, läs kursen Lära i och om fritidshem

Nyheter

Kalender

Första antagningsbeskedet HT2021 med svarskrav

Den 16 juli publiceras det första antagningsbeskedet. Logga in på antaging.se för att se om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken.

23

juli

Viktiga datum

Sista svarsdag HT2021

23 juli är sista dagen att tacka ja till utbildningar som du har blivit antagen eller fått en reservplacering till.

29

juli

Viktiga datum

Andra antagningsbeskedet HT2021

Den 29 juli publiceras det andra antagningsbeskedet.