Högre sem. tvåspråkighet. Lars Bokander: Trustworthy testing in SLA

Seminarium

Datum: tisdag 16 april 2024

Tid: 15.00 – 16.30

Högre seminariet tvåspråkighet. Seminariet ges på engelska: Trustworthy testing in SLA: Validation and development of the LLAMA language learning aptitude tests. Lars Bokander, Jönköping University, Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur.

Se vår engelska sajt:

Trustworthy testing in SLA

Om Högre seminariet i tvåspråkighetsforskning