Högre sem. tvåspråkighet. R. Pleijel: National vs. minority languages in contemporary Swedish [...]

Seminarium

Datum: tisdag 5 mars 2024

Tid: 15.00 – 16.30

Plats: Rum D480

Högre seminariet tvåspråkighet. Seminariet ges på engelska: National vs. minority languages in contemporary Swedish and Nordic translations of the Bible. Richard Pleijel, forskare vid Tolk- och övesättarinstitutet (TÖI) vid institutionen.

Se vår engelska sajt:

National vs. minority languages in contemporary Swedish and Nordic translations of the Bible. Richard Pleijel, researcher at the Institute for Intepreting and Translation Studies (TÖI).

Om Högre seminariet i tvåspråkighetsforskning