Forskaren om regeringens språkpolitik: ”Man tar sig för pannan”

Den nya regeringen vill utreda modersmålsundervisningen – för att den inte negativt ska påverka elevernas kunskapsutveckling i svenska. Den motiveringen får språkforskaren Linus Salö att rynka pannan. – Det bygger på en daterad uppfattning, säger han till SVT Sápmi.

Linus Salö
Linus Salö. Foto: Linnea Hanell

Enligt Tidöavtalet vill den nya regeringen tillsätta en utredning om modersmålsundervisningen. Det för att den ”inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket”.

Språkforskaren Linus Salö, docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, ser här resterna av den gamla teorin om halvspråkighet som forskare kritiserade redan på 1970-talet.

– Det här begreppet kommer från en tid då man trodde det fanns skadliga former av tvåspråkighet. Det är ett dåligt och ovetenskapligt begrepp.

Läs hela artikeln på SVT Nyheter/Sápmi:

Forskaren om regeringens språkpolitik: ”Man tar sig för pannan”

Ny rapport: Språkideologi och det ofullbordade språkbytet

Välkommen till symposiet ”Det är mitt språk – även om jag inte kan det” (sista anmälningsdag var 24 oktober)

Sveriges Radio Meänraatio: Tvåspråkighet associerades med någonting som inte var bra / (meänkieli) Puolikielisuus – käsitys mikä vaikutti meänkiehleen

Linus Salö