Läsa ”farlig zon” för den som vill bli bra på språk

Går det att bli flytande på ett språk som vuxen – och vilket är bästa sättet att lära sig på? Svenska Dagbladet har i en artikel bett språkforskarna Niclas Abrahamsson och Marianne Gullberg ge sin syn på några etablerade sanningar om språkinlärning.

Närbild på vuxen som studerar med fokus på hand, penna och block.
Foto: Hans Christiansson, MostPhotos

Ju tidigare ett barn börjar lära sig ett språk, desto bättre. Eller? Det tycks bero på hur vi lär oss. När det handlar om att flytta till ett annat land, att omges av och bada i språket, då tycks devisen ju yngre desto bättre gälla. Men när vi lär oss i skolbänken, då är äldre barn och vuxna bättre.

– Det är rimligt att tro att de vuxnas strategier och även tidigare språkinlärning, ger dem en fördel, säger Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet.

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson
Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

När barn däremot hamnar i en miljö där språket pratas runt dem mer eller mindre hela tiden, då lär de sig snabbare. Samtidigt kräver detta implicita sättet att lära sig på tid – medan det går förhållandevis snabbt att lära sig explicit, påpekar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Att läsa och lyssna är lika viktigt som att prata

Texten är saxad från SvD:artikel av Maria Jelmini (prenumeration kan krävas för att kunna läsa den).

Läsa ”farlig zon” för den som vill bli bra på språk (2022-09-26)

Niclas Abrahamsson