Ny bok: Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv

Språk både speglar och formar samhällen, och präglar verkligheten för alla som verkar i dem. Denna grundsats inom sociolingvistik, studiet av språk i ett socialt sammanhang, är viktig för denna bok. I fokus står Sveriges nationella minoritetsspråk – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – samt svenskt teckenspråk som också har lagskydd inom svensk språklagstiftning.

Omslag bok

Språk både speglar och formar samhällen, och präglar verkligheten för alla som verkar i dem. Denna grundsats inom sociolingvistik, studiet av språk i ett socialt sammanhang, är viktig för denna bok. I fokus står Sveriges nationella minoritetsspråk – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, samt svenskt teckenspråk som också har lagskydd inom svensk språklagstiftning.

Författarna lyfter fram vardagens språkliga praktiker som ett angreppssätt för att förstå den levda erfarenheten av språkpolitik. Men de beskriver också de historiska processer som lett till dagens situation för de nationella minoritetsspråken. Hur har villkoren kommit att förändras för deras talare? Hur upplever de sin förmåga och möjlighet att använda sina språk? Och hur gör sig historien påmind i nuet?

Boken är avsedd för utbildningar som anlägger sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet. Inte minst är den en viktig resurs för lärarstudenter och lärare i arbetet med att förmedla uppdaterad kunskap om nationella minoriteter och deras språk.

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, medverkar med ett omfattande efterord. Redaktörer är Tommaso M. Milani (Göteborgs universitet) och Linus Salö (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet).

Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv (Studentlitteratur)

Intervju med Linus Salö om boken: Ny antologi om Sveriges nationella minoritetsspråk (minoritet.se)

Kenneth Hyltenstam

Tommaso M. Milani

Linus Salö