För dig som vill utveckla Sveriges ingenjörsutbildningar

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av ingenjörsutbildning och anpassas speciellt till dig som undervisar, är aktiv inom programledning (program-/kursansvarig, administratör, studievägledare, studentrepresentant) eller har pedagogiskt utvecklingsuppdrag.

Konferensen syftar till att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att:

  • lyfta fram och dela erfarenheter kring aktuell utveckling av ingenjörsutbildning
  • vara en arena för pedagogisk meritering och över tid utgöra ett arkiv för utvecklingen av Sveriges ingenjörsutbildningar
  • tillsammans analysera nuläge och utveckla nya möjligheter

Huvudmän för konferensen är det nationella organet RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning, bestående av rektorer och administrativa chefer, och samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar, ett nätverk bestående av representanter för de svenska lärosäten som utbildar högskoleingenjörer. Konferensen beräknas ha 250 – 320 deltagare och Campus Västerås huserar arrangemanget.

Läs mer om konferensen här. Anmälan och lämna bidrag

 

Välkommen till Västerås den 22-23 november 2023!