Två studenter samtalar. Bild: SU:s mediabank

Välkommen till en skräddarsydd workshop om utveckling av språkundervisning i högre utbildning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid universitetet och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Workshoppen vänder sig till både nya och erfarna universitetslärare.

Om workshoppen

I workshoppen undersöker vi hur undervisningen kan stödja studenter att utveckla sina muntliga färdigheter, och vad som förväntas i termer av muntlig framställning i SU:s språkkurser i relation till Nations koncept för meningsfokuserad produktion och utveckling av att tala språket flytande. Vi tar hänsyn till de mikro- och makrofärdigheter som är involverade i att tala språket i fråga, och ser över olika strategier för att utveckla förmågan att tala det akutella språket under olika förhållanden (till exempel genom att repetera, läsa en text, presentera eller att spontant interagera och tala flytande). Vi undersöker också Gohs Teaching Speaking-cykel och diskuterar hur du som lärare kan styra självstudier mellan de olika kurstillfällena.

Du får också möjlighet att själv pröva på ett par talaktiviteter och också konstruera en egen talaktivietet för ett valfritt språk.

Tid

28 april 2023, kl 9—12
Plats Online via Zoom
Workshopledare Una Cunningham, Professor of English language education at the Department of Teaching and Learning
Språk Svenska
Förberedelser Innan workshoppen:

Vänligen ta med dig till workshoppen: relevanta kursplaner, studiehandledningar och litteraturlistor.

Här utvecklar du område fem i ett akademiskt lärarskap.

5. Kursutvecklare

Bidrar till att skapa och utveckla kurser genom att till exempel:

  • Designa läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål
  • Kontinuerligt utvärdera och utveckla kurser och program
  • Identifiera områden att utveckla i kurser och program

Läs mer det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Boka plats på workshoppen: Har dina studenter flyt i muntlig framställning?

 

Fler workshoppar om språkundervisning vid SU

Workshoppen är en av fem som tillsammans utgör kursen Introduktion till språkundervisning. Delta i alla fem och du har genomfört kursen, eller delta i endast en eller ett par av dem som du tycker verkar intressant. De fungerar alla som fristående evenemang. Samtliga workshoppar är öppna för alla språklärare vid SU och andra lärosäten oavsett undervisningserfarenhet.