Profiles

Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.

Anna Ålund

Lektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Child and Youth Studies
Telephone 08-120 762 08
Email anna.ahlund@buv.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 21A
Room 314
Postal address Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

About me

Senior Lecturer

Section for Early Childhood Education

Publications

Åhlund, A. (2018). Nyanlända i gymnasieskolan – elevers möjligheter och begränsningar. I Delmi-rapport 2018:2 Från flyktingläger till integration i skola och arbetsliv. Barnen i migrationsprocessen – vad vet vi och vilka slutsatser kan vi dra?

Åhlund, A., & Jonsson, R. (2016). Peruvian meatballs? Constructing the Other in the performance of an inclusive school. Nordic Journal of Migration Research, 6(3), 166-174.

Åhlund, A. (2015). Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom. Doktorsavhandling. Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap. Stockholm: Stockholms universitet.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Stylizations and alignments in a L2 classroom: Multiparty work in forming a community of practice. Language & Communication, 43, 11-26.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Corrections as multiparty accomplishment in L2 classroom conversations. Linguistics and Education, 30, 66-80.

Research

Keywords

SSL education, language socialization, talk-in-interaction, conversation analysis, identity work, participation, classroom community, performance.

Research project

CORALL - COllaborative Robot-Assisted Language Learning / Kollaborativt lärande av svenska som andraspråk med en social robot (VR 2017-2020)

 

 

Last updated: June 3, 2019

Bookmark and share Tell a friend