Profiles

Annika Björklund

Annika Björklund

FD

Visa sidan på svenska
Works at Department of Human Geography
Email annika.bjorklund@humangeo.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 8
Postal address Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

PhD, researcher in Human Geography at Stockholm University.

My research interest includes in particular historical geography, urban history and urban agriculture.

 

Research

Project about school roads: 'Skolvägens historiska geografi, barnens intåg i väglandskapet vid allmänna folkskolans införande år 1840-1900', together with Annika Strandin Pers and Maja Lagerqvist, Department of Human Geography, Stockholm University.

Working in the project 'Det medeltida Sverige' (Medieval Sweden), at the National Archives (Riksarkivet), Stockholm. https://riksarkivet.se/medieval-sweden-dms

 

 

Publications

Björklund, Annika (2019). 'Barbro lilla. Barnet som överlevde' i Kvinnors röster i arkiven. Riksarkivets Årsbok 2019. Stockholm, Riksarkivet.

Björklund, Annika (2018). Det medeltida Sverige. Värmland. Band 7, två delar. Riksarkivet, Stockholm.

Björklund, Annika (2016). ’Social struktur i Övergrans socken – Vad en kyrkogårdskarta från 1722 kan berätta’. Riksarkivets Årsbok 2016. Stockholm, Riksarkivet.

Björklund, Annika (2016). ’Det medeltida Värmland’ i VärmlandsAnor, Vämlands Släktforskarförening.

Björklund, Annika (2014). Det medeltida Sverige. Uppland, Tiundaland, Håbo härad och Sigtuna stad. Stockholm, Riksarkivet.

Björklund, Annika (2013) ‘I Arns landskap. Om autenticitet och historiesyn i kulturarvsturismen’ i BHT Nr 64/2012. (Peer-reviewed).

Björklund, Annika (2013). ‘Arrenden av stadsjord. Exempel från 1800-talets Uppsala och Lund’ i Wästfeldt, Anders Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Stockholm, KSLA

Björklund, Annika (2012) Why urban agriculture? A comparison between the significance and characteristics of urban agriculture historically and today. Conference paper, EAUH Prague.

Björklund, Annika (2012). ’Eating, sleeping and dancing. Exploring the development and function of town hotels in the 19th and 20th century’ i Smas, Lukas (ed) Hotel spaces. Urban and economic geographical perspectives on hotels and hotel developments. Kulturgeografiskt Seminarium 1/2012. Stockholm University.

Björklund, Annika (2011) ‘Constructing a housing database for family formation analyses in Europe 1945-2010’. Conference paper, published online, ENHR-website.

Ahrland, Åsa & Björklund, Annika (red) (2011) Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr 61, Swedish Science Press.

Björklund, Annika (2010) Historical Urban Agriculture: Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900, Stockholm Studies in Human Geography, Vol. 18. Dissertation. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.

Björklund, Annika (2008) ‘Nils Ahlberg: Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521-1721’ Recension i Bebyggelsehistorisk Tidskrift, Kartans prakt och praktik, nr 55 2008.

Björklund, Annika (2008) ‘Urban Farming and Settlement Expansion: An Historical Geographical Study of the Town Land in Uppsala’ i ARKUM, Siedlungsforschung Konferensartikel.

Björklund, Annika (2008) ’Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Om några lantliga yrkesgrupper i historiska svenska städer’ i Geografiska Notiser Nr 2.

Björklund, Annika (2008) Urban Farming in Rural Towns: Cultivation and Livestock Keeping in Uppsala before 1900. Licentiate Thesis, Department of Human Geography, Stockholm University.

Björklund, Annika (2007:2) Svenshyttan och Hällshyttan – en kulturhistorisk analys av två byar i Lekebergslagen. Länsstyrelsen i Örebro län.

Last updated: June 5, 2019

Bookmark and share Tell a friend