Profiles

Hans Färnlöf

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Romance Studies and Classics
Telephone 08-16 34 45
Email hans.farnlof@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 B
Room B 531
Postal address Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

About me

 • Lecturer at Mälardalens högskola 1999-2001
 • Ph D Stockholm University 2000. Associate professor in French 2007.
 • Permanent Associate professor in French, Mälardalens högskola, 2001-2011
 • Permanent Associate professor in French literature, Stockholm university, 2011-

 

Teaching

Beginner, Bachelor and Advanced level

 • Literature courses (theory, method, history of literature, literature analysis)
 • Supervision of Bachelor and Master's theses in French Literature

 

Administrative position

Director of Studies, 2014-2016

 

Research

Literary theory, semiotics, literary genres, 19th century realism and naturalism

 

Scientific service

Recurring referee for Orbis Literarum.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2016. Hans Färnlöf.

  Rapporten redovisar inledningsvis en inventering från vårterminen 2016 av alla större kursplaner (15 & 30 hp) och kursbeskrivningar på grundutbildningen inom romanska språk (franska, italienska, portugisiska & spanska). Framgår att aktiv närvaro inte förekommer i kursplanerna, men däremot i ett antal kursbeskrivningar. Noteras även skillnader i dessa senare både vad gäller kurskrav och examinationsformer jämfört med kursplanerna.

  Den uppkomna diskrepansen sätts därefter in i ett juridiskt och pedagogiskt sammanhang. Myndighetsperspektivet stöds av förordningar och lokala styrdokument vid SU; modern teoribildning kring pedagogik och formativ bedömning underbygger den pedagogiska diskussionen, och då i synnerhet de sociologiska perspektiven. Rapporten visar att mer kan och bör göras inom examinationsområdet, och föreslår också ett antal lösningar kring formativ och summativ bedömning. Vid Romanska och klassiska institutionen måste kursbeskrivningar korrigeras, kunskapen om kurskrav och närvaro öka samt fortsatt utvecklingsarbete kring examinationsformer bedrivas. På fakultets- och universitetsnivå behöver man ta ett helhetsgrepp för att se över regelverk och examinationsformer för att kunna framställa tydliga styrdokument. Dessa bör utformas i dialog med CeUL och institutionerna för att fastställa regler som både är relevanta för och kan appliceras på verksamheten i praktiken.

 • 2014. Hans Färnlöf. Romanesques (6), 155-166
 • 2013. Hans Färnlöf. Le Petit Chose (102), 67-91
 • 2000. Hans Färnlöf, Philippe Hamon.
Show all publications by Hans Färnlöf at Stockholm University

Last updated: May 19, 2020

Bookmark and share Tell a friend