Profiles

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Professor

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-674 71 86
Email mona.blasjo@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 536
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

About me

My research and teaching is about adults' communication in contemporary society, focusing on the role of texts, digital media and writing. At present, I study managers and other professionals in workplaces; earlier, I studied academic writing among students and researchers. Work life communication is the focus of my teaching, as well. My general research interest concerns how people act in relation to texts och tools, and build knowledge together. My research fields are applied linguistics, literacy studies, social semiotics and mediated discourse analysis (nexus analysis).

Teaching

Coordinator and teacher Swedish Language Consultancy Programme

Supervising

Linnea Hanell (PhD 2017): The knowledgeable parent: ideologies of communication in Swedish health discourse

Ingrid Lennartson-Hokkanen (PhD 2016): Organization, Attitudes, Learning Potential: A Pedagogical Collaboration Project on Writing between an Educational Program and a Writing Center

Yvonne Hallesson (licentaite 2011): The Reading Literacy of High-performing Students in Upper Secondary School

Ulrika Nemeth (licentaite 2011): In pursuit of the approved internet text. Reading practices and use of the internet in upper secondary school.

Johan Christensson (PhD, ongoing): Playing teacher - identity construction as meaning making resource in teacher education

Ann Ohlsson (licentiate, ongoing): Students' meaning making of academic text 

Raphael Sannholm (PhD, ongoing): Cooperation in the Translation
Workplace

Research

Research projects

User participation in social services (2018-2021)

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace (2016-2019, project manager)

The Struggle for the Text - on teacher students meetings and negotiations with different academic writing traditions on their way towards a passed paper (2012-2015)

Writing to Learn in Digital Environments (2010-2013)

Mediational means in academic texts (2003-2006)

Publications

Peer-reviewed articles

Blåsjö, Johansson & Jonsson (2019): 'Put a meeting in my calendar!' The literacy practice of the digital calendar in workplaces. Sakprosa 1(11), 1-47.

Blåsjö & Christensson (2018): Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting. Linguistics and Education 48, 85-95. 

Arneback & Blåsjö (2017). Doing interdisciplinarity in teacher education. Resources for learning through writing in two educational programmes. Education Inquiry, 8(4), 299-317.

Hort, Knutsson & Blåsjö (2016). Genre pedagogy for digital learning environments. Design patterns for dialogues about texts. I: Proceeding of the 5th International Conference on Designs for Learning. Aalborg: Aalborg universitetsforlag, 79–97.

Blåsjö, Knutsson & Cerratto Pargman (2012). Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments. Conference Proceedings. Designs for Learning, 75-77.

Blåsjö (2013). ”Att skriva avtal är att förutse problem.” Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk. I: Sakprosa 5:2, 1–34.

Knutsson, Blåsjö, Hållsten & Karlström (2012): Identifying different registers of digital literacy. The Internet and Higher Education 4(15), 237–246.

Blåsjö (2011). From percentage to prediction. University students meeting a parallel language of visuals and numerals. Ibérica 22, 123–139.

Books

Blåsjö & Jonsson (Eds.) (2018): Mångfald, möten och mejl. En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. [Diversity, meetings and emails. A research overview and three case studies on work life communication.] MINS 64. Stockholms universitet.

Blåsjö (2010). Skrivteori och skrivforskning. En forskningsöversikt. [Writing theory and literacy research.] MINS 56. Stockholms universitet.

Blåsjö (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. [Students' writing in two knowledge-constructing settings.] Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell.


Chapters in books

Blåsjö & Wittek (2017): Skrivandet i professionsutbildningar – forskningsöversikt och teoretiska utgångpunkter. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Blåsjö & Josephson (2017): Möten i domäner: uppsatsarbete i styrda strukturer. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Blåsjö & Josephson (2017): Texter och genrenormer. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Hanell & Blåsjö (2014). Diskurs i handling. Att analysera människors handlingar med medierad diskursanalys. I: Karlsson & Makkonen-Craig (red.), Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Uppsala: Uppsala universitet, 14–27.

Blåsjö, Hållsten, Karlström, Knutsson & Cerratto Pargman (2014). Att skriva för att lära i digitala miljöer. Resultatdialog 2014. Stockholm: Vetenskapsrådet, 109–119.

Blåsjö (2009). Appropriering av fackkunskap - förutsättning för ett "godkänt" akademiskt skrivande? I: Vatn, Folkvord & Smidt (red.) Skriving i kunnskapssamfunnet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 143–160.

Blåsjö & Räisänen (2011). Redskap mellan världar. Medierande redskap och konstruktionen av ämneskunskap. I: Resultatdialog. Stockholm: Vetenskapsrådet, 143–148.

Blåsjö (2007). Litteraturlistan som medierande redskap. Några tankar om ett mångfunktionellt akademiskt textparti. I: Milles & Vogel (red.), Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 54–58.

Blåsjö (2005). Dialog med nötter. Markering av grupptillhörighet i historikers fotnoter. I: Bäcklund m.fl. (red.), Text i arbete. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Uppsala: Uppsala universitet, 38–44.

Blåsjö (2004). ”Blir du logisk, lille vän?” Medierande redskap i nationalekonomi. I: Ilie (red.), Language, culture, rhetoric. Cultural and rhetorical perspectives on communication. Papers from the ASLA symposium in Örebro, 6–7 november 2003. ASLA 17. Valdemarsvik: Akademitryck, 257–266.

Last updated: May 27, 2019

Bookmark and share Tell a friend