Profiles

Niklas Bruun

Gästprofessor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 14 29
Email niklas.bruun@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 553
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun. Sui generis, 24-35

    Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart – ibland till den grad att man kan tala om social dumpning. Med 2014 års nya upphandlingsdirektiv har även EU:s lagstiftare erkänt detta faktum och infört en skyldighet for medlemsstaterna att säkerställa att leverantörerna uppfyller de arbetsrättsliga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal och vissa internationella konventioner.

    Samtidigt måste det göras med respekt för de EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet och transparens (öppenhet). De nordiska länderna har valt helt olika sätt att lösa denna komplicerade ekvation – från Danmarks till synes sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. I det följande granskar vi vad dessa krav innebär och hur de nordiska länderna försöker tillgodose dem i sina lagar om upphandling.

  • 2015. Niklas Bruun. International Labor Rights Case Law. Annotated Jurisprudence on Fundamental Rights at the Workplace. Volume 1 (2), 159-175
  • 2015. Niklas Bruun. Sukupuolentutkimus 28 (2), 29-42
Show all publications by Niklas Bruun at Stockholm University

Last updated: February 12, 2019

Bookmark and share Tell a friend