Profiles

Petra Roll Bennet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Petra Roll Bennet

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Education
Telephone 08-16 22 21
Email petra@edu.su.se
Visiting address Frescativägen 54
Room 2630
Postal address Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2018. Petra Roll Bennet. Families, Relationships and Societies 7 (3), 399-413

  Migrant mothers' kin work is an important and growing research field. This article takes migrant women's experiences of bringing up their children as a departure point to describe the strategies utilised by mothers to care for their children. With findings drawn from eight interviews with migrant mothers in Sweden whose children are now teenagers, the analysis focuses on the mothers' supporting strategies in caring for their children in present and future lives. Identified supporting measures involving kin work included being attentive to their children's schooling, taking care of their families and giving their children time and intimacy. An additional theme concerning mothers' own 'life projects' and the 'sacrifice' of their own education and opportunities is discussed.

 • 2015. Petra Roll Bennet, Helena Bergström. Families, Relationships and Societies 4 (1), 19-33

  Childhood obesity is a much-debated health issue in Sweden as well as worldwide. Considerable emphasis is given to the prevention of excessive weight gain and obesity in early childhood, for example by providing lifestyle advice to parents. Based on interviews with Swedish parents of obese children aged between eight and 12, in this article parent narratives of everyday practices in relation to children’s diet and exercise habits are analysed as acts of ‘displaying normality’. The results show that explanations as to why it is difficult to manage the child’s weight appear to be connected to avoiding the risk of the child receiving negative attention and issues relating to the child’s own responsibility. These findings are discussed in terms of ‘displaying family normality’.

 • 2013. Helena Bergström, Petra Roll Bennet.
 • 2013. Helena Bergström, Petra Roll Bennet.
 • 2012. Helena Bergström, Roll Bennet Petra. Barn (4), 41-57

  I Sverige liksom i många andra länder har barns övervikt och fetma ökat. Ett sätt att motverka denna problematik är stöd riktat till föräldrar. Föräldrar anses ha en central betydelse för barns matvanor och fysiska aktivitet och stöd och råd till föräldrar poängterar gränssättning, uppmuntran och att föräldern ska fungera som en förebild för barnet. Genom intervjuer med föräldrar till barn med övervikt/fetma visar denna artikel hur föräldrar hanterar råd och anvisningar i sitt dagliga liv. Det visar sig att föräldrarna står inför ett komplext dilemma som innebär att de beaktar såväl fysisk som psykisk hälsa samt den vardagliga förhandlingen mellan föräldrar och barn. Sett ur ett omsorgsetiskt perspektiv utmanas idén om en rationell förälder som handlar i enlighet med kunskaper om vad som är en hälsosam livsstil. Föräldraskap innebär mycket mer än att kontrollera barnets vikt och sätta gränser.

Show all publications by Petra Roll Bennet at Stockholm University

Last updated: March 26, 2019

Bookmark and share Tell a friend