Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna-

Lokala examensbeskrivningar

Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?

Examensregler

Yrke- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.

Examensregler

 

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Om du tar ut en magisterexamen, masterexamen eller annan examen på avancerad nivå  ordnar universitetet en promotionsfest i Aula Magna, två gånger årligen.

För nyblivna doktorer anordnas doktorspromotion en gång per år

Mer om akademiska högtider

 

Kontakt

Filosofiska institutionens expedition
Studievägledare
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
På denna sida