Stockholms universitet

Hur många snedsteg tål vi? Om moral och omoral i politiken

Hur viktigt är det för väljarna att politikerna lever som de lär? Och på vilket sätt har moralsyn och förväntningar på våra folkvalda förändrats genom tiderna? Hur väl skulle gårdagens stora politiker klara sig i dagens samhällsklimat och vilken roll spelar media för att styra opinionen mot att förlåta eller att fördöma? Ett samtal om politik och moral med Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och Ester Pollack, professor i journalistik och Jonas Olsson, professor i praktisk filosofi. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

 

Hur många snedsteg tål vi? Om moral och omoral i politiken genomfördes på Kulturhuset Stadsteatern i Foajé 3 den 23 mars 2022.

Om deltagarna

Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskningsfokus är grundläggande problem i relationen mellan offentlig maktutövning och individuella rättigheter. Ludvig Beckman är också knuten till Institutet för framtidsstudier där han ingår i forskningsprojektet “Demokratins avgränsningsproblem” som undersöker principerna för gränsdragningen mellan olika demokratiska enheter. Vilka bör ha rätt att delta i demokratiskt beslutsfattande?
Läs mer om Ludvig Beckmans forskning

Ester Pollack är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsfokus är medier och brott, historiska studier av journalistikens samhällsroller, politisk journalistik och politisk kommunikation och journalistik som kollektiv nyttighet. Ester Pollack har även forskat om politiska skandaler och mediedrev. 
Läs mer om Ester Pollacks forskning

Jonas Olsson är professor i praktisk filosofi. Hans forskningsfokus är moralfilosofi, etik, metaetik och definitioner av moral.
Läs mer om Jonas Olssons forskning

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Kulturhuset Stadsteatern är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

Läs mer om Kulturhuset Stadsteatern

På denna sida