Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Andreassons forskningslabb

Vi undersöker mekanismer vid sjukdomar med stor inverkan på livskvaliteten där kunskap om sjukdomsmekanismer saknas, såsom funktionella gastrointestinala sjukdomar (t.ex. irritabelt tarmsyndrom, IBS), fatigue (ffa ME/CFS, utmattningssyndrom och post-covid trötthet) och kronisk smärta.

Kvinna med magont ihopkrupen i en soffa. Foto: Polina Zimmerman från Pexels.

På en övergripande nivå vill vi också öka kunskapen om samspelet mellan sjukdomsmekanismer, sjukdomssymtom, psykologiska faktorer och daglig funktion samt livskvalitet.

Gruppbeskrivning

Aktuella forskningsprojekt inkluderar:

  • Inflammations- och näringsmarkörer och utvecklingen av symtom vid långvarig komplicerad trötthet - en longitudinell studie
  • Inflammationsmarkörer och kronisk smärta hos barn
  • Etiologin bakom IBS - en befolkningsbaserad koloskopi-studie

Våra projekt finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Skandia och Folksams forskningsfonder, Ruth och Richard Julins fond och Nanna Svartz fond.

Medlem av AGIRA (Australian Gastrointestinal Research Alliance).

Gruppmedlemmar, presentation

Anna Andreasson, docent i psykologi, Stockholms universitet, docent i klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet och Honorary Associate Professor, Macquarie University, NSW, Australien

Se profilsida.

Martin Jonsjö, leg. psykologog, medicine doktor

Martins främsta forskningsintressen inkluderar utveckling av beteendemedicinsk behandling av kronisk smärta hos barn och interaktionen mellan beteendemässiga inlärningsprocesser, hjärnan och immunsystemet under sådana förhållanden. Martin är särskilt intresserad av placebo- och nocebo-mekanismer ur ett kontextuellt beteendeinlärningsperspektiv, och hur dessa mekanismer kan förstås bättre för att exempelvis hjälpa utvecklingen av effektivare behandlingar.

Mike Kemani, leg. psykolog, medicine doktor, enhetschef vid Enheten för beteendemedicin, Medicinsk psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Mina huvudsakliga forskningsintressen inkluderar utveckling och utvärdering av beteendemedicinsk behandling, ur ett kontextuellt beteendevetenskapligt perspektiv, för patienter med psykiskt lidande (beteendemässigt, kognitivt och emotionellt) med avseende på deras somatiska sjukdom. Det främsta fokuset är att förfina vår förståelse av språkprocesser i dessa interventioner, liksom av interaktionen mellan biologiska markörer, symtom och psykologiska faktorer, med avseende på daglig funktion och livskvalitetsresultat efter ovannämnda behandlingar (det vill säga förändringsprocesser).

Therese Liljebo, leg. dietist, Gastromottagningen City; doktorand, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Thereses doktorandprojekt undersöker kostbehandling med låg FODMAP (fermenterbara oligodinosackarider och polyoler)-kost för vuxna patienter med Irritable bowel syndrome (IBS), och hur FODMAP-dieten påverkar magtarmsymtom, trötthet och livskvalitet. Projektet undersökte också sambandet mellan kostintag, näringsstatus och symtombörda vid ME/CFS och samsjukligheten mellan IBS och ME/CFS.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Anna Andreasson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Anna Andreasson

Medlemmar

Martin Jonsjö

Leg psykolog, PhD

Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset

Mike Kemani

Medicine doktor, leg. psykolog, enhetschef

Enheten för beteendemedicin, Medicinsk psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Therese Liljebo

Leg dietist, doktorand

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Forskningsprojekt

Publikationer