Stockholms universitet

Forskargrupp Astropartikelfysik

Inom astropartikelfysiken är vi intresserade av universums beståndsdelar, särskilt den mörka materiens natur. I vår forskning kopplar vi samman elementarpartikelfysik, astronomi och astrofysik för att utforska den mörka materian, både teoretiskt och fenomenologiskt tillsammans med experimentella grupper.

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt