Stockholms universitet

Forskargrupp Enheten för psykoneuroimmunologi

Inom området psykoneuroimmunologi studeras hjärnans och hormonsystemets samspel med immunsystemet, och beteendets roll i detta samspel.

Anatomihuvud. Foto: David Matos på Unsplash.

Inom enheten studerar vi faktorer som stress och sömn i förhållande till immunfunktion, och hur immunförsvaret påverkar hjärnfunktion, självskattad hälsa, smärtkänslighet och social interaktion i en så kallad sjukdomsrespons. Vi studerar dessutom hur människor kan upptäcka en pågående sjukdomsrespons hos andra, och hur det påverkar beteendet.

Gruppbeskrivning

Forskningen bedrivs i samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet, andra universitet och enheter inom vården. Vi har en uttalat tvärvetenskaplig teoretisk ram inom vilken vi även utför behandlingsforskning. Denna gäller exempelvis psykologisk behandling av stress (anpassningsstörning och utmattningssyndrom), hälsoångest, sömnproblem och kronisk smärta. Vi har ett fokus på sjukdomsövergripande symptom, som smärta, upplevd ohälsa, stress, nedstämdhet och trötthet, och låter detta vara en utgångspunkt även i behandlingsforskningen.

Vi arbetar i interdisciplinära nätverk med kompetens inom psykologi, immunologi, endokrinologi, fysiologi, allergologi, antropologi och kognitiv neurovetenskap. Flera studier i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin gäller allergi, där relationen mellan kronisk inflammation och beteende är av särskilt intresse. Likaså studerar vi effekten av inflammation, både akut experimentell och kronisk allergisk, på hjärnans funktion, mätt med hjälp av funktionell magnetkamerateknik (fMRI) och positronemissionstomografi (PET).

Flera studier gäller biologiska och psykologiska determinanter av subjektiv hälsa. Dessa studier bedrivs dels med experimentella metoder – som genom att orsaka en kortvarig ofarlig inflammatorisk reaktion som ger en övergående sjukdomskänsla – och genom longitudinella observationsstudier i olika populationer. Andra experimentella studier gäller effekten av sömnbrist på hjärnans aktivitet och emotionell reglering.

Publikationer från Stressforskningsinstitutet sedan 2020 i DiVA

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Mats Lekander

Professor

Psykologiska institutionen
Mats Lekander

Medlemmar

Anna Andreasson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Anna Andreasson

Julie Lasselin

Forskare

Psykologiska institutionen
JLasselin

Gustav Nilsonne

Forskare

Psykologiska institutionen
Gustav Nilsonne

Sandra Renberg Tamm

Gäst

Psykologiska institutionen

Forskningsprojekt

Publikationer