Stockholms universitet

Forskargrupp IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP) är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

IVIP-gruppen. Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
IVIP-gruppen. Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström. Foto: privat

Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det vet vi i dagsläget nästan inget om, och det är just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersöker.

Gruppbeskrivning

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Catrin Norrby

Prodekanus, Professor i nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Catrin Norrby

Jan Lindström

Professor

Helsingfors universitet: Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Jenny Nilsson

Docent

Institutet för språk och folkminnen i Göteborg: Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (AFG)
Jenny Nilsson. Foto:Tobias Müller

Camilla Wide

Professor i nordisk filologi

Åbo universitet: Institutionen för nordiska språk
Camilla Wide. Foto: John Grönvall

Medlemmar

Klara Skogmyr Marian

Universitetslektor. Koordinator/administratör IVIP

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Klara Skogmyr Marian. Foto: Caroline Gaba

Forskningsprojekt