Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Klimatvetenskap och kvartärgeologi

Vi forskar om förändringar i klimat och miljö, både bakåt i tiden och nutida förhållanden. Genom klimatmodeller vill vi sedan simulera framtida klimat- och miljöförändringar.

Renkalv på vinterbete. Fotograf Calle Österlin.
Renkalv på vinterbete. Fotograf Calle Österlin.

Gruppbeskrivning

Klimatvetenskap och kvartärgeologi är en av våra fyra forskningsenheter vid institutionen. Nedan presenteras enhetens forskning.

Moderna instrumentella observationsdata används tillsammans med information från naturliga arkiv såsom sjösediment, torvmossar, iskärnor, droppstenar i grottor, trädringar, glaciala avlagringar, och arkeologiska lämningar för att studera förändringar i klimat och miljö. Vi genomför även simuleringar med klimatmodeller på superdatorer för att studera klimatsystemets beteende under andra förhållanden än idag. Det hjälper oss att bättre tolka den information som lagras i de naturliga klimatarkiven.

Vid institutionen studeras trädringar med avancerad utrustning i samarbete med andra universitet och aktörer inom verksamheten för Stockholms dendrokronologiska laboratorium.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Margareta Hansson

Professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi och kvartärgeologi

Institutionen för naturgeografi

Medlemmar

Josefine Axelsson

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Profilbild

Ellen Berntell

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Ellen Berntell

Maria Damberg

Studie och karriärvägledare

Institutionen för naturgeografi
Maria Damberg

Margareta Hansson

Professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi och kvartärgeologi

Institutionen för naturgeografi

Steffen Holzkämper

Universitetslektor, docent

Institutionen för naturgeografi
Steffen Holzkämper

Martina Hättestrand

Laboratorieansvarig

Institutionen för naturgeografi
Martina

Fangyuan Lin

Gästdoktorand

Institutionen för naturgeografi

Simon Larsson

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
Portrait photograph of Simon Larsson

Anders Moberg

Docent

Institutionen för naturgeografi
Anders Moberg

Elin Norström

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Elin Norström

Katherine Elizabeth Power

Forskningsassistent

Institutionen för naturgeografi

Jan Risberg

Universitetslektor, docent

Institutionen för naturgeografi
Janne 2

Gunhild Rosqvist

Professor i geografi, inriktning naturgeografi

Institutionen för naturgeografi
Ninis on Riuko

Elisabeth Sturesson

Handläggare

Områdeskansliet för naturvetenskap
Elisabeth Sturesson

Hannah Watts

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Ice collapse at Midtdalsbreen

Stefan Wastegård

Professor i kvartärgeologi med inriktning mot kvartärstratigrafi

Institutionen för naturgeografi
Jökulsárlón, Iceland, July 2012

Qiong Zhang

Professor

Institutionen för naturgeografi
Qiong Zhang

Carl Österlin

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Calle Österlin

Forskningsprojekt

Publikationer