Stockholms universitet

Forskargrupp Molekylär kvantdynamik

Vi utför teoretiska studier av molekylära reaktioner som kräver en solid kvantbeskrivning av både elektroner och kärnor. Dessa processer omfattar reaktioner som drivs av kollisioner mellan elektroner och molekyler, kolliderande atomer eller joner samt fotoninducerade processer.

Gruppbeskrivning


I de teoretiska studierna kombineras kvantkemiska beräkningar av potentialer och icke-adiabatiska kopplingar för högt exciterade tillstånd med beräkningar av elektronspridning för att få fram potentialer och autojoniseringsbredder för resonanstillstånd.  Vi undersöker olika diabatiseringsförfaranden och utför kvantmekaniska beskrivningar (tidsoberoende eller tidsberoende) av kärnans rörelser på kopplade elektroniska tillstånd. I allmänhet studeras små molekylära system som möjliggör noggranna kvantbeskrivningar. Forskningen bedrivs i nära samarbete med experimentella grupper, t.ex. den som arbetar med DESIREE-anläggningen med ömsesidiga neutraliseringsreaktioner. Vi beräknar reaktionskorssektioner och fördelningar av sluttillstånd och jämför dessa med mätningar. Målet är att få en grundläggande förståelse för molekyldynamiken och att undersöka begränsningarna i de approximationer som måste göras när de underliggande ekvationerna löses.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Medlemmar

Forskningsprojekt