Stockholms universitet

Forskargrupp QCMD: Molekylära simuleringar

I gruppen använder vi molekyldynamiska simuleringar och moderna kvantkemiska beräkningar för att undersöka elektrolytlösningar och solcellsmaterial.

I gruppen använder vi molekyldynamiska simuleringar och moderna kvantkemiska beräkningar för att undersöka elektrolytlösningar och solcellsmaterial.
Vi arbetar i nära samarbete med experimentella grupper som använder sig av röntgen-, IR- och NMR-spektroskopi samt tidsupplösta spektroskopier. Särskilt utforskas förhållandet mellan molekyldynamik och förändringar i elektronstrukturen.

Om du är intresserad av ett masterprojekt, doktorandstudier eller en postdoc, eller om du i allmänhet är nyfiken på vad vi gör, tveka inte att kontakta oss.

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter