Stockholms universitet

SUBIC på jakt efter hjärnans grundläggande funktioner

FILM OM FORSKNING.På SUBIC - Stockholm University Brain Imaging Centre - samlas humanister, samhällsvetare och naturvetare för att kartlägga hjärnans funktioner. Med hjälp av en magnetkamera kan forskarna läsa av hur hjärnan beter sig när den stimuleras med till exempel ljud, synintryck eller lukter.

– Studiet av människan handlar ju om våra interna processer, något som under lång tid har varit en ganska flummig forskning. Hjärnkameran gör det möjligt att mäta dessa interna processer på ett objektivt sätt, med hög precision, säger hjärnforskaren Julia Uddén.

 

 

 

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

SUBIC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med infrastruktur för hjärnavbildningsforskning på både människors och djurs hjärnor. Forskningen vid centret är knuten till många olika dicipliner, bland annat språk- och beteendevetenskapliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik, zoologi, matematik och flera andra naturvetenskapliga områden. SUBIC hör formellt till Institutionen för lingvistik, men är ett samarbete mellan flera av Stockholms universitets olika institutioner. Laboratoriet är fysiskt placerat i Arrheniuslaboratoriet.

Läs mer om SUBIC

 

På denna sida