Stockholms universitet

Arkeologi med laborativ analys är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem.

Av definitionen framgår det också att ämnet är tvärvetenskapligt, inte enbart så att det sträcker sig över flera ämnen utan även över flera olika fakulteter. Enheten är unik i Skandinavien med sin breda inriktning omfattande biologiska, kemiska, fysiska såväl som geologiska analysmetoder, applicerat på ett arkeologiskt källmaterial utan kronologisk begränsning. Bland de större forskningsprojekt som bedrivits inom enheten kan nämnas, Svealand i Vendel och Vikingatid, Borgar och befästningar, Genus och diet under Neolitikum, samt studier av yngre järnålderns matkultur.

Relaterat forskningsämne

Arkeologi och antikens kultur
Bild Most photos
På denna sida

Forskare

Kerstin Lidén

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Kerstin Lidén

Eugene Costello

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Dr Eugene Costello

Gunilla Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Gunilla Eriksson

Markus Fjellström

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Markus Sálajiegna

Christina Fredengren

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Christina Fredengren Associate Professor

Aikaterini Glykou

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Aikaterini Glykou

Lena Holmquist

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
lena holmquist

Sven Isaksson

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Sven Isaksson

Matti Leino

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
MAtti Wiking Leino

Aripekka Oskari Junno

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Amber Roy

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Amber Roy

Sven Kalmring

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Dalia Pokutta

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
pokutta

Forskningsprojekt