Stockholms universitet

Normativ etik undersöker frågan om vad som är gott respektive ont, hur vi bör leva och handla med tanke på att våra beslut oundvikligen kommer att påverka andra på gott eller ont.

Det finns många olika uppfattningar om vad som krävs av oss moraliskt. En del menar att handlingar som ger de bästa konsekvenserna är moraliskt påbjudna. Andra menar tvärtom att vi har plikter som inskränker vår strävan efter det goda. En ytterligare skolbildning lägger vikt på individens moraliska karaktär. Normativ etik artikulerar och utvärderar sådana teorier. På så sätt lägger normativ etik en grund för kritisk reflektion av våra sociala praktiker samt verktyg att förbättra dem.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, praktisk
Normative ethics
På denna sida

Forskare

Krister Bykvist

Professor

Filosofiska institutionen
Krister Bykvist

Gustaf Arrhenius

Professor

Filosofiska institutionen
Gustaf Arrhenius

Niklas Möller

Professor

Filosofiska institutionen
Möller

Helen Frowe

Professor

Filosofiska institutionen
Helen Frowe

Greg Bognar

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Greg Bognar profile image

Håkan Salwén

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Håkan Salwén

Katharina Berndt Rasmussen

Biträdande lektor

Filosofiska institutionen
Photo Katharina Berndt Rasmussen

William Bülow O-Nils

Postdoktor

Filosofiska institutionen
William Bülow

Lisa Hecht

Postdoktor

Filosofiska institutionen
Lisa Hecht

Joseph Bowen

Postdoktor

Filosofiska institutionen
PEAK

Forskningsprojekt