Stockholms universitet

I tillämpad etik undersöks praktiska moraliska problem, och föreslås principer och riktlinjer för att lösa dem med hjälp av begrepp och argument från etisk teoribildning. Men dessa går i bägge riktningar. Praktiska etiska problem reser frågor för etisk teori generellt. Tillämpad etik knyter samman etisk teori och vår moraliska praktik.

Filosofer om ägnar sig åt tillämpad etik intresserar sig för frågor såsom följande: Är aborter moraliskt försvarbara? Är det rätt att äta massproducerat kött från farbriksuppfödningar? Hur bör begränsade livräddande medicinska resurser fördelas? Dessa exempel visar att tillämpad etik saknar tydliga gränsdragningar. Den berör t ex bioetik, miljöetik, affärsetik, forskningsetik samt andra områden som ger upphov till moraliska överväganden. Filosofer besitter expertisen att klargöra och analysera moraliska aspekter, samt förser oss med insikter för att lösa praktiska etiska problem.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, praktisk
Normativ etik
På denna sida

Forskare

Håkan Salwén

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Håkan Salwén

William Bülow O-Nils

Postdoktor

Filosofiska institutionen
William Bülow

Greg Bognar

Professor

Filosofiska institutionen
Greg Bognar profile image

Forskningsprojekt