Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprofilen fornnordisk religion omfattar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där flera olika källkategorier studeras.

Samtliga forskare som arbetar inom profilen är filologiskt skolade och har de skriftliga källorna som bas för sina studier. Därutöver studeras i skiftande utsträckning även arkeologiskt material, ortnamn och runinskrifter, med relevanta metoder. Det finns forskare inom ämnet som också undersöker den fornnordiska religionen utifrån ett indoeuropeiskt perspektiv. Ett återkommande grepp i vår forskning är att den fornnordiska religionen relateras till järnålderns kultur och samhälle. Myter, riter och symboler studeras således i en kulturhistorisk kontext.

Relaterat forskningsämne

Religionshistoria
Bild fornnordisk religion
På denna sida

Forskare

Andreas Nordberg

Vikarierande universitetslektor

Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Peter Jackson Rova

Professor

Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Peter Jackson. Foto: Niklas Björling.

Olof Sundqvist

Professor

Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Olof Sundqvist. Foto: Niklas Björling.

Frederik Wallenstein

Adjunkt

Institutionen för ämnesdidaktik
Frederik Wallenstein

Forskningsprojekt

Utbildningar

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen bedrivs vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)