Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • En neutrino som interagerar med en molekyl av is. Bild: Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube. Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning 2018-07-12 En trolig källa för var den kosmiska strålningen som når jorden bildas är identifierad av ett internationellt forskarteam. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen.
 • Ytterligare stöd till forskare vid Stockholms universitet att publicera sig i ren Open Access 2018-07-11 De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i rena Open Access-tidskrifter.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-07-11 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Fred i fiskekrigen? 2018-07-09 Överfiske, sämre internationella relationer och politiska konflikter väntar när klimatförändringarna påverkar fiskarnas flyttvägar och gör de mer oförutsägbara. Så här hanterar man det.
 • Seminar: “Being the project coordinator of an EU project: challenges and rewards” 2018-07-09 How to coordinate an EU-project? Associate Professor Livia Oláh, Department of Sociology at SU, has coordinated a large-scale collaborative EU project, FamiliesAndSocieties. She will share her experiences of what it means to be a project coordinator (challenges and advantages) and discuss important aspects of project management from the proposal phase to project implementation and final reporting.
 • Varför har ekarnas blad blivit bruna? 2018-07-04 Det är inte den torra våren som förstört ekbladen. Ayco Tack och hans forskargrupp vet mer om nattfjärilen bakom de bruna löven - se videon när han berättar här.
 • Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska och svenska som andraspråk 2018-06-29 På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på skrivundervisning i gymnasieskolan.
 • Storslagna fjäll Inom satsningen "Storslagna fjäll": två samverkansprojekt 2018-06-29 Hur kan olika syn på användningen av fjällen och olika intressen samverka i en hållbar fjällmiljö? Nu finns slutrapporter, artiklar och filmer som beskriver resultaten från de två projekten.
 • Nummer 100 av Working Papers in Scandinavian Syntax 2018-06-29 Working Papers in Scandinavian Syntax (WPSS) är en vetenskaplig tidskrift för pågående arbeten inom nordistisk språkforskning, med särskild inriktning mot generativ syntax. Sedan det första numret för 35 år sedan har nu det hundrade numret givits ut.
 • Full fart framåt för Latinamerikainstitutet! 2018-06-29 Väldiga naturtillgångar, korruption, genusmedvetande, våld, minskad fattigdom, mänskliga rättigheter... Intresset för den mångfasetterade och dynamiska världsdelen ökar i både Europa och i USA, men allra mest i Kina. Vi har vind i seglen, konstaterar Andres Rivarola, lektor och föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholm universitet.