Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Klimatet viktig faktor för Mykenska kulturens försvinnande 2018-01-23 För första gången är det möjligt att på riktigt utvärdera klimatets påverkan på den mäktiga Mykenska kulturens fall.
 • Person får elektroder på huvudet av Gunnar Norrman för att se om hjärnan reagerar på språkljud. Det är inte informanten i reportaget. Foto: Niclas Abrahamsson Jakten på det glömda språket 2018-01-23 Lämnar språket vi hörde som bebisar spår som aldrig försvinner? Vi söker kinesiska språkrester hos adopterade Sonja Levin.
 • Svensk-dansk satsning på nätverkssamarbete kring kryomikroskopi 2018-01-23 En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare från bland annat Stockholms universitet skapa ett nordiskt nätverk inom kryoelektronmikroskopi, en teknik vars utvecklare belönades med Nobelpris 2017.
 • Nya publikationer från Sociologiska institutionen 2018-01-22 Här hittar du våra senaste peer-review-granskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 • Gemensamt handslag efter signering Samarbetsavtal med Tokyo 2018-01-19 Stockholms tre främsta lärosäten, Stockholms universitet, KI och KTH, har etablerat ett gemensam strategiskt samarbete med Tokyo universitet, Japans främsta lärosäte.
 • Samarbete mellan svenska och japanska universitet inom forskning, utbildning och innovation 2018-01-19 MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska universitet och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Detta treåriga projekt syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.
 • Kungliga biblioteket ska satsa på forskning 2018-01-19 Kungliga biblioteket, KB, har fått en uppdaterad instruktion från regeringen. Där lyfts bibliotekets roll i att främja kvalitet i forskning och att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy Brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket 2018-01-17 Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.
 • Ingen vits stressa med språkträning 2018-01-16 Barn som börjar tidigt med främmande språk blir inte bättre på språket än de som börjar senare, visar forskning. Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, slår hål på myten.
 • Så fungerar inlärning av språk i tidig ålder 2018-01-16 Tidig språkexponering är avgörande för nyanlända barn – men för att lära sig ett andra eller tredje språk i skolan är en tidig start ineffektiv. Det menar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.