Stockholms universitet

Forskningsprojekt Att navigera audiovisuell legitimitet

Avhandlingsprojektet «Att navigera audiovisuell legitimitet: filmer och tv beställt av norska och svenska gruvbolag och deras "useful networks" 1945-75» leds av Ole Johnny Fossås, doktorand, Institutionen för mediestudier. Handledare: professor Marina Dahlquist och professor Bo Florin, Institutionen för mediestudier.

Baserat på material från nationella och regionala arkiv och företagsarkiv i Norge och Sverige syftar detta projekt till att beskriva hur film- och tv-program var användbara för gruvföretag mellan 1945-1975, med specifikt fokus på hur andra aktörer, inklusive statliga och privata institutioner, var centrala för hur filmerna "paketerades" och uppfattades i vad som kallas "useful networks."

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ole Johnny Fossås

Universitetsadjunkt

Institutionen för mediestudier

Medlemmar

Marina L. Dahlquist

Professor i filmvetenskap

Institutionen för mediestudier
Marina Dahlquist Foto: Lo Dahlquist Mörkenstam © 2020

Bo Florin

Professor i filmvetenskap

Institutionen för mediestudier

Publikationer