Stockholms universitet

Forskningsprojekt Dom kallade mig "blodfull"

Viveca Lindfors var en av mest lysande stjärnorna i svensk 1940-talsfilm som gradvis blev ett internationellt känt namn. Trots att vi minns hennes stjärnskap i Sverige, dess historiska och kulturella betydelse har inte fångat uppmärksamhet som det förtjänar.

Avhandlingsprojektet Dom kallade mig "blodfull": Utforskning av Viveca Lindfors transnationella stjärnskap och svensk filmstjärnekultur på 1940-talet, leds av Saki Kobayashi, doktorand, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. 

Med sin sensuella gestaltning av lidelsefulla och viljestarka kvinnor på vita duken fick Viveca Lindfors epitetet "blodfull" av filmkritikerna i 1940-talets Sverige. Hennes "blodfulla" persona berättar dock inte bara om stjärnan själv utan också är ett utmärkt fall för att förstå filmstjärnors roll och betydelse i samhället. Hur föreställer stjärnor normer för svenska kvinnor samt brott mot de normerna? Om filmstjärnor skapar en ideal eller icke-ideal bild på en svensk kvinnlighet hur mottas den ”svenskheten” utomlands? Ur industriellt perspektiv kan man ställa frågor om stjärnmaskineri i 40-talets Sverige, filmstjärnors inflytelse på konsumentkulturen, samt deras roll i global marknadsföring av svenska filmer. Saki Kobayashis avhandling ämnar svara på dessa frågor genom att dissekera Lindfors karriär på 1940-talet.

Projektbeskrivning

Saki Kobayashis avhandling diskuterar Lindfors "blodfulla" persona från tre olika synvinklar. Först redogörs formandet av personan för genom analys av medieföreställning och industriella praktiker. Därefter analyseras ur sociopolitiskt perspektiv hur personan av Lindfors, som avviker från den typiska nordiska blonda skönheten, kan relateras till definition av ”svenskhet”, samt hur hennes persona som produkt mottogs i konsumentkulturen. Fokus ligger bl.a. på växelverkan mellan olika kulturella industrier, filmskådespeleri, och transnationell interaktion i stjärnskapandet. Slutresultatet förväntas bidra till nationella variationer i globala stjärnstudier och ett nytt historiskt perspektiv på svensk 40-talsfilm. Teoretiskt kommer Saki Kobayashi att åberopa 'performance'-begreppet som flitigt diskuteras inom stjärn- och celebritetstudier.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Saki Kobayashi

Doktorand

Institutionen för mediestudier

Publikationer