Stockholms universitet

Forskningsprojekt "Framing the 1970-1990s Image Industry"

Avhandlingen "Framing the 1970-1990s Image Industry; the New York Downtown Scene and the Fabrication of Style through Music Videos and MTV" studerar New Yorks Downtown scen mellan åren 1970–1990 och den materiella kulturen på Lower East Side.

Avhandlingen belyser platsens, relationernas och nätverkens betydelser, vilka ska ses som en mänsklig förlängning av den levda verkligheten och de nya medieteknologiska plattformarnas organisering genom musikvideor och MTV. Således är forskningen en närhistorisk kulturhistoria som redogör för 1970–1990-talets vågrörelser och dess influenser inom dagens västerländska konsumtionssamhälle. Denna forskning ger också en röst åt de som medverkade inom Downtown-scenen och som i sin tur fått berätta om sina liv och de vänner som förlorades i den rådande AIDS- epidemin. 

Då Jessica Conrah lyfter fram platsens betydelse och den sociala praktikens roll inom den estetiska ekonomin belyser hon hur 1980-talet både avslutade en period och övergick i en ny där hybridstils-estetik vävdes in i handel och konsumtionskulturen. Således skapar avhandlingen en fördjupad förståelse för modeindustrin som under 1990-talet introducerade ”snabbmodet” och som även genomgick stora förändringar med digitaliseringen och de sociala mediernas intåg. 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jessica Conrah

Doktorand

Institutionen för mediestudier

Medlemmar

Klas Nyberg

Professor

Institutionen för mediestudier