Stockholms universitet

Forskningsprojekt “I want to be a lesbian icon”

Avhandlingen «“I want to be a lesbian icon”: Constructing and (re-)negotiating queer female stardom in the age of visibility» undersöker det lesbiska ikon-fenomenet och dess motsägelsefulla ställning - som samtidigt förlitar sig på och förnekar "queer female visibility" - i det samtida medielandskap som är mainstream.

Du hittar mer information under "This page in English".

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Esmé Fransen

Doktorand

Institutionen för mediestudier