Stockholms universitet

Forskningsprojekt Internets skuggekonomier: en etnografi om klickfarmande

Projektet fokuserar på de teknologier, personer och processer som ligger i mittfåran för kontroverer kring “fake news” och “fake clicks”, så kallade “klickfarmer” (“click farms”), personer eller företag som säljer följare eller gillamarkeringar på sociala medier via oreglerade marknadsplatser på internet.

Dessa farmer är inte olagliga, däremot så bryter de mot företags användarvillkor. Tidigare forskning och reportage har identifierat länder i Asien som Indonesien och Indien som centra för klickfarmer, medan huvuddelen av köparna finns i Nordamerika och Europa. Detta perspektiv har utgått från en tydlig Nord-Syd dikotomi där etiska frågor om bedrägerier eller utnyttjande av arbetskraft har stått i centrum. Vår preliminära forskning tyder dock på att klickfarmer inte framförallt är koncentrerade till vissa städer i Syd utan är baserade på en komplex transnationell arbetsfördelning där olika aktörer skapar och säljer mjukvara, användare och gilla-markeringar. Dessa nätverk sträcker sig mellan Nord och Syd och även över gränser mellan formella företag och informella klickfarmare. Snarare än ta Nord-Syd dikotomin som utgångspunkt söker projekter att förstå hur “klickar” formas som varor genom transnationella samarbeten mellan säljare, köpare och marknadsplatser på internet.   

Projektet har två delar. Den först delen tar sin början i Indonesien som är ett nyckelland för klickfarmande. Projektet söker svar på vilka dessa aktörer är och hur de arbetar. Framförallt är deras transnationella nätverk av stort intresse. Den andra delen av projektet utgår ifrån det bredare medielandskap där klickfarmare är placerade, bland annat de marknadsplatser där gilla-markeringar och följare köps och sälja. I denna process närmar sig de två delprojekten varandra och söker en bredare förståelse av den transnationella gilla-ekonomin. Detta skapar i sin tur en grund för en bredare analys av dagens digitala media ekologi.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Johan Lindquist

Stf Prefekt, Professor

Socialantropologiska institutionen
Photo Johan Lindquist

Medlemmar

Patrick Vonderau

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg