Stockholms universitet

Forskningsprojekt Invandring och normalisering av rasism

Projektet "Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22 " leds av professor Michal Krzyzanowski, Uppsala universitet. I teamet ingår även docent Mattias Ekman, Stockholms universitet. Huvudspråk: Engelska. Forskningsämne: MKV Subämne: - Finansiär: Vetenskapsrådet, grant: 2019–03354.

Klicka gärna på "This page in English" om du vill läsa mer om projektet.

Projektmedlemmar

Medlemmar

Mattias Ekman

Lektor

Institutionen för mediestudier