Stockholms universitet

Forskningsprojekt Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel

Syftet med detta tvärvetenskapliga program är att undersöka kunskapsresistens, dess natur och orsaker. Det nydanade programmet tar ett helhetsgrepp på kunskapsresistens och undersöker området systematiskt, både empiriskt och teoretiskt.

Vi kommer att undersöka den irrationalitet som ger upphov till kunskapsresistens, bl a hur ett kunskapsresistent subjekt reagerar på evidens och hur hennes kognitiva system samverkar med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen. Detta arbete utförs av filosoferna i nära samarbete med de övriga delprojekten. För det andra kommer forskargruppen från psykologi att genomföra en serie experiment för att undersöka de psykologiska faktorer som ligger bakom kunskapsresistens. De kommer att vara särskilt intresserade av att testa hypoteser angående hur kunskapsresistens kan motverkas. För det tredje kommer vi att studera vilken påverkan ideologiska utgångspunkter har på hur subjekt reagerar på evidens. Den statsvetenskapliga forskargruppen kommer att undersöka under vilka omständigheter denna typ av utgångspunkter påverkar hur medborgare värderar politiskt relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat. För det fjärde kommer medie- och kommunikationsforskarna att undersöka hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier, samt vilken roll vårt politiskt motiverade val av medier spelar för kunskapsresistens.

Projektbeskrivning

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Åsa Maria Wikforss

Professor

Filosofiska institutionen
picture Wikforss

Medlemmar

Kathrin Glüer-Pagin

Professor

Filosofiska institutionen
KGP

Torun Lindholm Öjmyr

Professor

Psykologiska institutionen
Torun Lindholm, porträtt.

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor

Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet
Henrik Ekengren Oscarsson

Jesper Strömbäck

Professor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG Göteborgs universitet
Jesper Strömbäck