Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt LAMP: Indoeuropeiska språk och myter

Mer än hälften av världens befolkning talar idag ett av de indoeuropeiska språken, till exempel engelska, tyska, svenska, kurdiska och ryska. Men hur det gick till när språken spreds under förhistorisk tid är fortfarande en olöst gåta.

LAMP logo

Under senare år har dock framsteg gjorts inom DNA-forskningen vilket har gett oss en värdefull nyckel till de förhistoriska folkvandringarna. Men vilka var de människor som kom vandrande från stäppen? Dessa frågor vill vi söka svar på i det här projektet

Hur lät deras språk?

Vi vill komma ifrån tanken om ett enda "urspråk" och ett enda "urhem", därför kommer vi istället att fokusera på hur de olika lingvistiska språkstadierna såg ut och hur de hänger ihop med varandra.

Vad pratades det om?

Vi kommer att använda nya metoder för att kunna återskapa delar av de förhistoriska människornas myter, poetiska uttryck och berättelser. Vi kommer också att försöka korrelera det återskapade ordförrådet med materiella kulturer.

Hur kan vi undersöka detta?

Genom att att knyta samman språkliga, religionshistoriska och arkeologiska data kommer vi ha en unik möjlighet att kunna spåra både människan och hennes språk tillbaka genom tiderna. Frågor om språk, kultur och religion är av stort allmänintresse.

Projektet Resande röster

Yoko Yamazaki, forskare vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, har knutits till centret med sitt 3-åriga RJ-projekt Resande röster - nya perspektiv på utvecklingen av diates i baltiska, slaviska och germanska språk (eng. Traveling Voices - The diachronic development of the voice system in Baltic, Slavic, and Germanic branches from a migrational perspective).

Länk till LAMP:s externa hemsida.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jenny Larsson

Professor

Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
jhl

Medlemmar

David W. Anthony

Professor Emeritus, Hartwick College

Hartwick College
David W. Anthony

Riccardo Ginevra

Forskare, Università Cattolica, Milano

Università Cattolica, Milano
Riccardo Ginevra

Peter Jackson Rova

Professor

Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Peter Jackson. Foto: Niklas Björling.

Anders Richardt Jørgensen

Lektor, University of Copenhagen

University of Copenhagen
Anders Richardt Jørgensen

Anders Kaliff

Professor, Uppsala universitet

Uppsala universitet
Anders Kaliff

Terje Oestigaard

Lektor, Uppsala universitet

Uppsala universitet
Terje Oestigaard

Thomas Olander

Lektor, University of Copenhagen

University of Copenhagen
Thomas Olander

Birgit Anette Olsen

Professor, University of Copenhagen

University of Copenhagen
Birgit Anette Olsen

Kristina Bukelskyte-Cepele

FD

Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska

Mer om projektet

Jenny Larsson i TV4:s Nyhetsmorgon

Nyhetsartikel på universitetets centrala webb: Nytt projekt tar reda på hur förhistoriska människor pratade

Under årets Bokmässa deltog Jenny Larsson i Forskartoget med en presentation med titeln Om språken och människans ursprung.

Se presentationen Om språken och människans ursprung på RJ:s YouTube-kanal

Aktuella evenemang, publikationer och medieframträdanden publiceras på LAMP:s externa webbsida.

Artikel i Forskning och Framsteg