Stockholms universitet

Forskningsprojekt Makt och tvång vid särskilda ungdomshem

I projektet studeras användandet av tvångsbefogenheter över tid och vad som kan förklara variation, omfattning, och förklaringar till tvångsanvändning.

Arbetet vid särskilda ungdomshem kan ses som ett av de mest komplexa och utmanande som socialt arbete har att erbjuda. Här placeras unga med omfattande psykosocial problematik för vilka annan vård bedöms otillräcklig och personalen har långtgående tvångsbefogenheter. Mot bakgrund av en ökad användningen av avskiljning (särskilt av flickor) studeras användandet av tvångsbefogenheter, såsom avskiljning och vård i enskildhet. Syftet med studien är att analysera omfattning och variation över tid av tvångsbefogenheter vid särskilda ungdomshem och dess koppling till organisering, målgrupp och personalens förutsättningar. 


Studien består av två delstudier. Delstudie 1 är en kvantitativ totalstudie av användandet av vissa tvångsbefogenheter mellan 2008 fram till 2021. De avdelningar som visar hög/låg användning liksom variation över tid vägleder urval för delstudie 2, en kvalitativ casestudie. Här undersöks vad som kännetecknar de utvalda avdelningarna och hur tvångsanvändningen och dess variationer över tid kan förklaras
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Sofia Enell

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete, Linné universitet
Sofia Enell

Medlemmar

Maria Andersson Vogel

Forskare

Kriminologiska institutionen
Maria A Vogel

Tove Pettersson

Professor

Kriminologiska institutionen

Publikationer

Stender, Julia (2022) Kontrollen av alkoholkonsumtion vid tillämpning av LVU 3 §. En studie om betydelse av genus vid problematisering av alkoholkonsumtion som anledning för tvångsomhändertagande. Masteruppsats, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.