Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforskning

Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforsking samlar forskare som studerar anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsinnehåll inom äldreomsorg eller funktionshinderverksamheter.

Nätverket har som övergripande syfte att bidra till förbättrad kunskap inom området genom att öka intresset för arbetslivsinriktad omsorgsforskning bland seniora och juniora forskare, öka samarbete mellan forskare samt sprida kunskap till beslutsfattare (politiker, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund).

Projektbeskrivning

Nätverkets tillkomst och medlemmar

Nätverket bildades 2019 och omfattar ett 40-tal forskare inom olika discipliner, bl a socialt arbete, arbetslivsvetenskap, sociologi, psykologi, arbetsrätt och ekonomisk historia från ett 30-tal institutioner. Nätverket leds av professor emeritus Marta Szebehely och administreras av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Aktiviteter

Nätverket har som ambition att hålla ett nätverksmöte per år. Det första mötet hölls 2019 men på grund av pandemin kunde inget möte hållas under 2020 eller våren 2021. 2021 års nätverksmöte hölls i Stockholm i december.

Vid nätverkets möten kan medlemmarna lägga fram och diskutera arbetspapper och projektidéer. I samband med vissa nätverksmöten planeras även utåtriktade seminarier där nätverksmedlemmar presenterar aktuell forskning. Till dessa seminarier inbjuds en intresserad allmänhet, studenter och forskare samt representanter för arbetsmarknadens parter, myndigheter och politiker. Ett annat sätt att föra ut aktuell forskning om omsorg är denna hemsida där forskare, media, beslutsfattare och andra intresserade kan följa nätverkets medlemmars forskning om äldreomsorgens och funktionshinderverksamheternas anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsinnehåll.


Aktuella publikationer (urval)
2021

Övrigt aktuellt
En antologi redigerad av tre av nätverkets medlemmar och med bidrag från flera av nätverksmedlemmar har nyligen publicerats av Springer Nature: Keisu B-I, Tafvelin S & Brodin H (Eds.) (2021) Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health.

Marta Szebehely har tilldelats det nordiska Sohlberg priset i gerontologi vid den digitala Nordiska Gerontogogikongressen i Reykjavik i juni 2021. Se prismotivering och prisföreläsningen Care work and care services under pressure här

Projektmedlemmar

Medlemmar

Karin Allard

fil dr i psykologi

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Katarina Andersson

docent i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Wanja Astvik

docent i organisationspsykologi

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Helene Brodin

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Helene Brodin. Foto: Rickard Kilström, Stockholms universitet.

Lotta Dellve

Professor i arbetsvetenskap

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborg

Hanna Egard

Fil dr i socialt arbete

Hanna Egard, fil dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Gabriella Elgenius

Docent i sociologi

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Andrea Eriksson

Docent, lektor

Avdelningen för Ergonomi, Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, KTH

Sara Erlandsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Sara Erlandsson. Foto: Björn Dalin

Richard Gäddman Johansson

Fil dr i sociologi

Uppsala universitet

Magnus Helgesson

Dr i medicinsk vetenskap, bitr lektor

vd för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Helena Håkansson

Doktorand i arbetsvetenskap

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Jens Ineland

Docent i socialt arbete, föreståndare

Umeå centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

Gerd Johansson

Seniorprofessor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi

Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Britt-Inger Keisu

Docent i sociologi och föreståndare

meå centrum för genusstudier, Umeå universitet

Teppo Kröger

professor i samhällspolitik

Jyväskylä universitet, Finland och professor II, Senter for omsorgsforskning, vest, Norge.

Elin Kvist

docent i sociologi, lektor

Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Robert Larsson

Fil dr i arbetslivsvetenskap, lektor

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Linda Lill

Fil dr i internationell migration och etniska relationer

Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Tomas Lindmark

Doktorand i socialt arbete

Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Ingela Måhlqvist

Personalvetare

Enheten för arbetshälsa, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Carolina Nordlinder

Doktorand i socialt arbete

Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Johanna Persson

Bitr. lektor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi

Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Elin Peterson

Forskare

Institutionen för socialt arbete
Elin Peterson. Foto: Björn Dalin

Maria Plato

Personalvetare

Enheten för arbetshälsa, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Åsa Plesner

Doktorand

Företagsekonomiska institutionen
Porträttbild

Susann Porter

Dr i hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa, post dok

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet

Klara Regnö

Ek dr i industriell ekonomi och organisation, lektor i organisation

Mälardalens högskola och jämställdhetsstrateg, Karolinska Institutet.

Tine Rostgaard

Professor

Institutionen för socialt arbete
Tine Rostgaard

Nicoline Roth

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Nicoline Roth. Foto: Rickard Kilström.

Christofer Rydenfält

Bitr. lektor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi

Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Eva Schömer

Professor i rättsvetenskap

Högskolan Kristianstad

Maria Sjölund

Fil dr i socialt arbete

Högskolan i Gävle

Palle Storm

Postdoktor

Institutionen för socialt arbete
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Rebecka Strandell

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Strandell

Anneli Stranz

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Anneli Stranz

Susanne Tafvelin

Fil dr i psykologi, docent

Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Annette Thörnquist

Docent i historia, associated member

Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und Kultur, Tübingen, Germany

Mia Vabø

Forsker I (forskningsprofessor)

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Metropolitan University

Jonas Welander

Fil dr i arbetslivsvetenskap, postdok

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Maria Wolmesjö

Docent i socialt arbete, bitr. prof.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Publikationer

Aktuella publikationer (urval)