Stockholms universitet

Forskningsprojekt Rudolf Arnheims Mediestetik

Detta projekt undersöker kritiskt Rudolf Arnheims filmteori i relation till samtida film- och medieteoretiska debatter.

Du hittar mer information under "This page in English".

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Doron Galili

Forskare

Institutionen för mediestudier
Doron Galili

Publikationer

Nyheter