Stockholms universitet

Forskningsprojekt SLEMEG – En MEG-studie om effekterna av sömnbrist på emotions- och uppmärksamhetsprocesser

Vi undersöker hur bibehållande av uppmärksamhet och uppmärksamhet av emotionell information påverkas av sömnbrist. Vi mäter också den neurofysiologiska responsen via magnetoencefalografi (MEG).

Blundande kvinna i offentlig miljö med kudde. Foto: Engin Akyurt från Pixabay.

En eller ett par nätter utan, eller med otillräcklig sömn är något de flesta av oss har erfarenhet av. Det är känt att sömnbrist påverkar humöret och uppmärksamheten, men hur uppmärksamheten gentemot emotionell information påverkas av sömnbrist är inte klarlagt.

Vi låter frivilliga deltagare utföra test som mäter uppmärksamhet, med och utan affektivt innehåll, efter att de har sovit som vanligt minst två nätter och efter två nätter med sömn begränsad till 4 timmar (01:00-05:00). Samtidigt som dessa test utförs mäter vi deras neurala aktivitet med MEG, och hoppas därigenom kunna undersöka de underliggande neurala processerna. Resultaten kan bidra till en ökad kunskap om effekter av sömnbrist, där affektiva och kognitiva processer samverkar.

Datainsamlingen är avslutad.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Andreas Gerhardsson

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Andreas Gerhardsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Medlemmar

Håkan Fischer

Professor i Humanbiologisk psykologi

Psykologiska institutionen
Håkan Fischer Foto: Psykologiska institutionen/HD

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Daniel Lundqvist

Docent

Karolinska Institutet

Johanna Schwarz

Forskare

Psykologiska institutionen
JS web

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen