Stockholms universitet

Forskningsprojekt SLOSH

The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health är Stressforskningsinstitutets undersökning av hur bland annat arbetsliv, arbetsmiljö, privatliv, pensionering och hälsa påverkar varandra över lång tid i Sverige.

SLOSH logotyp.

Undersökningen har pågått sedan 2006 och bygger vidare på Arbetsmiljöundersökningarna 2003–2019. En ny datainsamling genomförs våren 2024. Då går vi också ut med en ungdomsenkät kallad Y-SLOSH.

SLOSH belyser longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och hanteringsstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjunktursvängningar.

Ungdomsstudien Y-SLOSH har samma mål men är anpassad till unga vuxna varför hänsyn även tas till familjebakgrund, studiemiljö, skolresultat och framtidsutsikter. SLOSH och Y-SLOSH förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

SLOSH är en del av det nationella forskningsinfrastrukturkonsortiet REWHARD.

En detaljerad profil för kohorten har publicerats i artikeln Magnusson Hanson, L.L., Leineweber, C., Persson, V., Hyde, M., Theorell, T., & Westerlund, H. (2018). Cohort Profile: The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). International Journal of Epidemiology, 46(3), 691-692i. doi: 10.1093/ije/dyx260

Mycket mer information om studien och resultat av denna finns på projektets egen webbplats: www.slosh.se

Integritetspolicy

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas personuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare (2024)

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagares samtycke rörande kontaktuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2024)

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Medlemmar

Constanze Leineweber

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Linda Magnusson Hanson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Anna Nyberg

Forskare

Psykologiska institutionen
Anna Nyberg

Kristiina Rajaleid

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Kristiina Rajaleid. Foto: Henrik Dunér