Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt SLOSH

The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health är Stressforskningsinstitutets undersökning av hur bland annat arbetsliv, arbetsmiljö, privatliv, pensionering och hälsa påverkar varandra över lång tid i Sverige. Undersökningen har pågått sedan 2006 och bygger vidare på Arbetsmiljöundersökningarna 2003–2019. En ny datainsamling genomförs våren 2022.

SLOSH logotyp.

Studien belyser sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn också tas till andra faktorer. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

SLOSH är en del av det nationella forskningsinfrastrukturkonsortiet REWHARD.

En detaljerad profil för kohorten har publicerats i artikeln Magnusson Hanson, L.L., Leineweber, C., Persson, V., Hyde, M., Theorell, T., & Westerlund, H. (2018). Cohort Profile: The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). International Journal of Epidemiology, 46(3), 691-692i. doi: 10.1093/ije/dyx260

Mycket mer information om studien och resultat av denna finns på projektets egna webbplats: www.slosh.se

Integritetspolicy

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas personuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare (2022)

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare (2020)

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagares samtycke rörande kontaktuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2022)

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter (2020)

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Medlemmar

Constanze Leineweber

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Linda Magnusson Hanson

Forskare

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Anna Nyberg

Forskare

Psykologiska institutionen
Anna Nyberg

Kristiina Rajaleid

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Kristiina Rajaleid

Nyheter